GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden voor de website SERIS in België

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van één van de  websites van de groep SERIS in België: www.seris.be, www.seris-academy.be, www.seris-logistics.be, www.seris-monitoring.be, www.seris-security.be, en www.seris-technology.be. Door één van deze websites te raadplegen of er op een of andere manier gebruik van te maken, aanvaardt u deze voorwaarden. 
Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld, dienen alle vragen of opmerkingen betreffende deze website (bijvoorbeeld om toestemming te krijgen om een beeld te gebruiken, of om een hyperlink naar deze website te mogen gebruiken, of om een probleem of opmerking te melden) te worden gericht aan

SERIS Security nv
Telecomlaan 8,
1831 Diegem, 
BTW BE 0404.770.607 -  RPR Brussel
Tel : 02/745.37.40
Fax : 02/705.78.63
marketing.corporate@seris.be

Inhoud van de website

Deze website is bedoeld om algemene informatie ter beschikking te stellen over SERIS in het algemeen en over de verschillende ondernemingen van de groep in België in het bijzonder. Via de website kan u zich ook melden wanneer u wenst te solliciteren, kan u informatie opvragen of contact opnemen met de SERIS onderneming van uw keuze.

SERIS heeft deze website met de grootste zorg samengesteld, maar garandeert niet dat de inhoud steeds volledig juist, actueel en volledig is. Geen enkel van de SERIS ondernemingen kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die iemand zou lijden of geleden hebben en die een gevolg (rechtstreeks of onrechtstreeks) is van het gebruik van deze website, van het gebruik van informatie op deze website, of van handelingen die zijn ingegeven door op de website.

De inhoud van deze website, de toegangsmogelijkheden tot de website en deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik door SERIS worden gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten betreffende de inhoud en architectuur van deze website, met inbegrip van de auteursrechten op teksten en foto’s, rechten op merken, handelsnamen, logo’s, slogans etc, zijn eigendom van één van de ondernemingen van SERIS of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar van dat recht.

U mag een gedeelte van deze website printen of downloaden indien u dat enkel doet voor informatieve, niet-commerciële persoonlijke doeleinden. Wanneer u voor dergelijke persoonlijke doeleinden uittreksels van de inhoud van deze website aan derden zou willen meedelen, mag u dat doen indien u duidelijk de bron vermeldt. Voor elk ander gebruik van materiaal op deze website heeft u de voorafgaande en schriftelijke toestemming nodig.

Hyper(tekst)links

U kan enkel hypertextlinks die verwijzen naar deze website gebruiken mits voorafgaande schriftelijke toestemming. Dergelijke toestemming kan op elk ogenblik worden herroepen. Geen enkele SERIS onderneming kan verantwoordelijke worden gehouden voor dergelijke doorverwijzing of voor de inhoud van die websites die links naar een SERIS website gebruiken.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet door de groep SERIS of door een van de SERIS ondernemingen worden beheerd.  Het plaatsen van deze links heeft als enig doel de toegang tot informatie beschikbaar op het internet te vergemakkelijken, maar houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Beslist u om een website van een derde via deze link te raadplegen, is dit op eigen risico. Geen enkele SERIS onderneming kan verantwoordelijke worden gehouden voor de inhoud van een website waarnaar via deze website wordt verwezen.

Persoonsgegevens

Buiten de gegevens waarover hieronder sprake, verzamelt SERIS geen persoonlijke gegevens op basis van uw bezoek aan deze website.
Indien u via een contactformulier op deze website informatie opvraagt, zich inschrijft op een nieuwsbrief, een CV opstuurt of andere gegevens meedeelt, dan kunnen wij de door u meegedeelde persoonlijke gegevens bijhouden om met u contact te kunnen opnemen. 
Persoonlijke gegevens die wij via deze website of via een rechtstreeks contact verzamelen, worden steeds vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden meegedeeld, tenzij met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de betrokkene of tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.
Op uw verzoek kan u kennis nemen van uw gegevens in ons bestand en deze eventueel laten corrigeren of verwijderen.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht.  Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn inzake bevoegd

Deze website maakt gebruik van cookies om uw navigatiemogelijkheden te garanderen, om bezoekers statistieken te realiseren. Door verder te navigeren, gaat u akkoord met het gebruik hiervan.

X