Patrouillebewaking

Patrouillebewaking

Reactief vermogen dankzij menselijke aanwezigheid

Vele klanten kiezen het zekere voor het onzekere en laten hun bedrijf bewaken als er geen of weinig personeel aanwezig is. Voorkomen blijft tenslotte beter dan genezen. Ook een elektronisch beveiligingssysteem is goed, maar blijkt soms niet voldoende. De kunst is om menselijke aanwezigheid, onontbeerlijk vanwege het reactief vermogen, vakkundig te combineren met de talloze mogelijkheden die elektronica ons biedt.

Een beproefd recept

Wat hebben decennia ervaring met veiligheid en bewaking ons geleerd? Dat preventieve controlerondes op onregelmatige tijdstippen de beste remedie tegen inbraken zijn. De toegevoegde waarde van deze formule is evident en onomstreden. U kan op beide oren slapen.

Naar goede gewoonte trachten wij zo accuraat mogelijk aan uw specifieke behoeften tegemoet te komen. Volgende diensten vinden vlot de weg naar het bedrijfsleven:

 • patrouillerondes
 • openingsrondes en/of sluitingsrondes
 • brandpreventierondes
 • inbraakpreventierondes
 • controle op vandalisme
 • perimetercontrole

Bij bovengenoemde vormen van patrouilles zijn onze bewakingsagenten zowel binnen als buiten het bedrijf actief.

Uw behoefte, ons doel

Uiteraard nemen we met u door welk doel of doelen u voor ogen heeft. Dat kan, zo leert u volgende opsomming, erg verschillen in functie van de aard van uw activiteiten.

Patrouillerondes kunnen zo

 • diefstal voorkomen
 • geheime bedrijfsprocessen bewaken
 • ervoor zorgen dat uw bedrijf kundig wordt afgesloten en tijdig geopend
 • de aanwezigheid van personen en/of voertuigen op uw bedrijfsterreinen controleren
 • zoeken naar sporen van vandalisme of schade door weersomstandigheden.

Een goede bewakingsagent probeert altijd alert te zijn. Onze mensen zijn zich bewust van de rol die ze te spelen hebben en staan gezond scherp. Als zich iets onregelmatig voordoet, zullen ze niet aarzelen om gepast te interveniëren, professioneel en plichtsbewust.

Geen twee situaties zijn dezelfde, en onze bewakingsagenten weten dat. Een aangepaste aanpak vinden zij heel gewoon. Ook het werken met efficiënte en gevanceerde technologie is hun met eigen trainingsfaciliteiten bijgebracht. Een heldere, elektronische rapportering van de geleverde diensten en, uiteraard, een vertrouwelijke behandeling van de hen bekende gegevens sluit het profiel van onze bewakingsagenten af.