Voormalig Minister Jan Jambon, Directeur Coördinator Federale Politie, Jean-Claude Gunst en Danny Vandormael in debat op boekenbeurs.

Voormalig Minister Jan Jambon, Directeur Coördinator Federale Politie, Jean-Claude Gunst en Danny Vandormael in debat op boekenbeurs.
November 2018

Voor het eerst, na het in voege gaan van de "nieuwe Wet op de Private en Bijzondere Veiligheid” gingen de drie hoofdrolspelers in debat.

Deze wet laat een nauwere samenwerking toe tussen private en publieke veiligheidsdiensten. In het huidig veiligheidsklimaat, waar steeds nieuwe dreigingen op ons afkomen, zal alleen een maximale samenwerking tot een optimaal veiligheidsgevoel leiden.

Met andere woorden, hoog tijd voor een debat dat in goede banen werd geleid door Bieke Illegems, en hierbij de nabeschouwing met Danny Vandormael, CEO SERIS.

Voormalig Minister, private- en publieke veiligheid in één debat, wat waren uw verwachtingen?

“Alleen al het feit dat iedereen bereid is met mekaar te praten is een belangrijke vooruitgang. Het plaatst de private veiligheid op een niveau dat haar bijdrage tot het globaal veiligheidsgevoel, én gewaardeerd wordt, én noodzakelijk is. Persoonlijk had ik het belangrijk doel om mijn gesprekspartners te overtuigen dat de huidige wetgeving een belangrijke stap in de goede richting is, maar dat het hier slechts om een etappe gaat naar het uiteindelijk resultaat waar samenwerking nog veel verder kan en zou moeten gaan.”, aldus Danny Vandormael.

Logisch vervolg, zijn uw verwachtingen ingevuld?

“Ergens was ik positief verrast. Ik voelde een oprechte positieve inhoudelijke toenadering met wederzijds respect voor mekaars verantwoordelijkheden. Ik wil duidelijk stellen dat de private sector de politie nog veel meer kan ontlasten, maar besef zeer goed dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden exclusief aan de politiediensten toekomen.”, vervolgt Vandormael.

Misschien een concreet voorbeeld?

“Inzake communicatie uitwisseling was iedereen overtuigd dat dit nog veel efficiënter en beter kan. Timing van gecontroleerde cruciale informatie ontvangen is van het grootste belang. De private sector heeft ook “duizenden ogen” op de baan die op de juiste en alerte wijze informatie kunnen verschaffen. Maar dan moeten we natuurlijk ook weten voor wat onze mensen alert moeten zijn. Alle oplossingen beginnen met een snelle vaststelling en melding van de feiten. En hier kunnen we nooit voldoende samenwerken!, gaat de SERIS CEO verder.

Tot slot, een debat is één zaak, maar een concreet gevolg is een andere, what’s next?

“Ik zie twee luiken waar concrete acties een snellere optimale samenwerking tussen onze diensten kunnen beïnvloeden. Mijn eerste vraag aan de voormalige Minister en de Federale Politie is om alle Korpschefs te sensibiliseren de samenwerking met de private sector te optimaliseren. Soms voelen ze ons nog te veel aan als concurrenten terwijl hier geen reden toe is. En vervolgens is mijn grote betrachting de private veiligheid te laten erkennen als een geprivilegieerde partner van het beleid. Ik wil het geen drukkingsgroep noemen, maar streef er wel naar dat bij de besluitvorming inzake nationale veiligheid de private sector een belangrijke stem mag krijgen.”, besluit Danny Vandormael, auteur van “Wees niet bang. Hoe organiseren we onze veiligheid?”. (Uitgeverij POLIS)

 

Deze website maakt gebruik van cookies om uw navigatiemogelijkheden te garanderen, om bezoekers statistieken te realiseren. Door verder te navigeren, gaat u akkoord met het gebruik hiervan.