SERIS Academy - Opleiding uitvoerend personeel gespecialisee...

Opleiding uitvoerend personeel gespecialiseerd in de installatie en het onderhoud van alarmsystemen en -centrales

Dernière mise à jour : 03/04/2024

Public visé

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘certificaat van kwalificatie en opleiding inzake installatie en onderhoud van alarmsystemen'.

 

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 17 december 1990, wettelijke verplichte opleiding voor de personen die effectief als uitvoerend personeel van een beveiligingsonderneming aan de slag willen met specialiteit in de installatie en het onderhoud van alarmsystemen en – centrales.

Description

visuel

Deze opleiding is opgebouwd uit 45 lesuren en omvat volgende opleidingsonderdelen:

  • Wetgeving, rechten en plichten, deontologie: 6 lesuren
  • Organisatorische en bouwkundige beveiliging: 3 lesuren
  • Elektronische beveiliging: 24 lesuren met o.m. inbraakbeveiliging, toegangscontrole, camerabewaking, projecteringsoefeningen, voorstelling van beveiligingsmateriaal
  • Praktische oefeningen (installatie en onderhoud van alarmsystemen en -centrales): 12 lesuren

Prérequis

Een basiskennis op het gebied van elektriciteit en elektronica is sterk aanbevolen.

Modalités d'évaluation et de suivi

Deze evaluatie van deze opleiding bestaat uit een praktische proef en een theoretisch examen dat georganiseerd wordt door SERIS Academy.

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1000282

M'inscrire à la formationSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Prochaines Sessions

  • 11/10/24 11:00 → 21/10/24 16:30
    Seris Academy - Diegem 7 places restantes