SERIS Academy - Bijscholingscursus leidinggevend personeel v...

Bijscholingscursus leidinggevend personeel van beveiligingsondernemingen

Dernière mise à jour : 26/12/2023

Public visé

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘getuigschrift van bijscholingscursus van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming'.

 

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 17 december 1990, wettelijke verplichte om de vernieuwing van het ‘certificaat van opleiding van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming' voor een nieuwe periode van vijf jaar te kunnen bekomen en dient binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van voornoemd certificaat gevolgd te worden.

Description

visuel

Deze opleiding is opgebouwd uit 6 lesuren en omvat volgende opleidingsonderdelen:

  • Recht (meer bepaald evolutie van de wetgeving en van de reglementering van de sector) : 3 uren
  • Praktische oefeningen : 3 uren

Modalités d'évaluation et de suivi

Aan deze bijscholing is geen evaluatie gekoppeld.

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002399-001

M'inscrire à la formationSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Session sélectionnée

    Prochaines Sessions

    • 18/11/24 09:00 → 19/11/24 15:30
      Seris Academy - Diegem 14 places restantes