SERIS Academy - Opleiding voor medewerkers met een onthaalfunctie

Opleiding voor medewerkers met een onthaalfunctie

Description
Deze opleiding van 4 lesuren stelt tot doel de deelnemers praktische hulpmiddelen en informatie mee te geven in het kader van de basisvaardigheden die verbonden zijn aan de taak van een receptionist. Een kwalitatief en veilig onthaal is namelijk cruciaal en fungeert als visitekaartje voor uw organisatie. Bovendien zal in deze opleiding ook aangeleerd worden hoe men dient te reageren wanneer men geconfronteerd wordt met moeilijke klanten of agressie aan het onthaal.

De opleiding zal naast een theoretisch kader ondersteund worden door praktische oefeningen met acteurs, waarbij men het aangeleerde onmiddellijk kan toepassen in de praktijk. Deze oefeningen hebben als doel om zowel de objectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel aan het onthaal te verhogen. Hiernaast zal er ook gebruik gemaakt worden van video- en fotomateriaal dat aansluit bij het theoretisch kader.

Deze opleiding omvat volgende onderdelen:

Preventieve maatregelen:

  • Een goede omgang met de klant
  • Communicatie- en assertiviteitvaardigheden aanleren
  • Veiligheidsmaatregelen aan het onthaal
  • Risicopreventie
  • Valstrikken detecteren

Actie – reactie

  • Klachtenmanagement
  • Een moeilijke klant als uitdaging
  • Hoe omgaan met agressie aan het onthaal
Public visé
De doelgroep van deze opleiding bestaat uit medewerkers die de nodige vaardigheden willen verwerven om te kunnen zorgen voor een kwalitatief en veilig onthaal.
Modalités pédagogiques
Alle opleidingsonderdelen worden gecombineerd met praktische oefeningen en scenario’s die worden nagespeeld met een acteur. Binnen de rollenspelen worden de deelnemers begeleid in het hanteren van de juiste procedures en het aannemen van de juiste attitudes. De combinatie van een theoretisch kader en concrete praktijkoefeningen zal resulteren in een hoge leertransfer.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Ce site utilise des cookies pour assurer votre confort de navigation, pour réaliser des statistiques de visites. En poursuivant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation.