SERIS Academy - Bijscholing leidinggevend personeel - ONLINE...

Bijscholing leidinggevend personeel - ONLINE (op afstand) À distance : classe virtuelle / téléphone

Dernière mise à jour : 05/11/2021

Public visé
Deze bijscholing stelt tot doel het behalen van het ‘bijscholingattest leidinggevend personeel' en het leidinggevend personeel de wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar te duiden en op interactieve wijze leren toe te passen in de praktijk.

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijk verplichte opleiding voor de aanvraag of heraanvraag van de identificatiekaart en dient afgeleverd te zijn tijdens de periode van twee jaar die de (her)aanvraag van een identificatiekaart voorafging.

Opgelet: Personen met een attest leidinggevende type A of B dienden voor 15 april 2019 attest bijscholing nieuwe wet te hebben bekomen (voor personen die deze opleiding niet volgden, geldt dat ze niet langer voldoen aan de opleidingsvereisten voor het leidinggevend personeel, zij dienen de volledige opleiding opnieuw met succes te volgen).

Personen die beschikken over de nieuwe opleiding leidinggevend personeel (strategisch of operationeel leidinggevende, opleiding aangevat vanaf september 2018), zijn de eerste 5 jaar na het bekomen van dit attest, vrijgesteld van bijscholing bij de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.
Description
Tijdens deze bijscholing van 16 lesuren komen volgende onderwerpen aan bod:
 
  • In de afgelopen vijf jaar ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagenten en hun leidinggevenden
  • Toepassing van deze wetgeving in de praktijk
  • Beantwoorden van ontstane vragen omtrent de toepassing van de regelgeving

Alle bovenstaande onderdelen worden op interactieve wijze verzorgd met concrete, realistische en actuele voorbeelden.
Prérequis
Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:
 
  • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
  • Bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende (type A); operationeel leidinggevende (type B) of; commercieel vertegenwoordiger

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modalités pédagogiques
Tot 31 maart 2022 mag de bijscholing leidinggevend personeel 16u op afstand georganiseerd worden, dit gebeurt in real time via een videoconferentie. U dient te beschikken over: een mailadres, een goede internetverbinding, een camera en een microfoon die werken.

Alle praktische informatie zal u meegedeeld worden na uw inschrijving.
Modalités d'évaluation et de suivi
Aan deze bijscholing is geen examen gekoppeld.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-1000841

M'inscrire à la formation

Lieu(x) :

A distance - Via afstand
Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
 
Prochaines Sessions
  • 24/02/22 08:00 → 25/02/22 16:30 À distance
    A distance - Via afstand 14 places restantes