Nieuwe mijlpaal binnen de veiligheidssector

September 2017
Ik hoop dat u van een welverdiende vakantie hebt genoten.
 
Binnen onze sector staan we voor één van de meest ingrijpende periodes sinds “de Wet Tobback” van 10 april 1990.
Op 8 juni 2017 is de nieuwe “Wet tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid” in het Parlement gestemd en goedgekeurd.
Dit is voor onze sector een belangrijke vooruitgang en erkenning, zeker gezien het actuele veiligheidsklimaat waar de ondernemingen en onze samenleving vandaag rekening mee moet houden.
 
Er is ondertussen ook een aanzienlijk vertrouwen ontstaan in de rol en de ondersteuning die de private veiligheid aan de publieke diensten zoals politie en leger kan bieden.  Om dit respect te verdienen, hebben wij met z’n allen jarenlange inspanningen geleverd om onze taken zo efficiënt en professioneel mogelijk uit te voeren binnen het bestaande wettelijk kader.  En we mogen fier zijn op onze positieve bijdrage aan het algemene veiligheidsgevoel van de burger.
 
Maar er zal meer van ons verwacht worden.  Bijgevolg moeten we klaar staan om de taken van morgen even betrouwbaar en professioneel uit te voeren.  Deze nieuwe wetgeving zal een uitgebreider en strenger beleid kennen inzake bevoegdheden, opleidingen en controle.
En dit heeft een directe impact op onze bewakings- en beveiligingsactiviteiten.
We wachten nu tot de Minister de nieuwe wet ondertekend heeft. Onmiddellijk daarna komen wij bij u terug vermits het onze taak is om u hierover correct en volledig te informeren om deze nieuwe uitdagingen met vertrouwen aan te gaan.
 
In naam van het ganse SERIS-team wens ik u alvast een succesvol najaar toe.
 
Danny VANDORMAEL
CEO SERIS België & Nederland

Deze website maakt gebruik van cookies om uw navigatiemogelijkheden te garanderen, om bezoekers statistieken te realiseren. Door verder te navigeren, gaat u akkoord met het gebruik hiervan.

X