SERIS Academy - Opleiding uitvoerend personeel gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen en -centrales

Opleiding uitvoerend personeel gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen en -centrales

Description
Deze opleiding is opgebouwd uit 45 lesuren en omvat volgende opleidingsonderdelen:
  • Recht (meer bepaald evolutie van de wetgeving en van de reglementering van de sector) : 3 uren
  • Risico-analyse : 3 uren
  • Elektronische beveiliging : 3 uren
  • Praktische oefeningen : 3 uren
Public visé
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘getuigschrift van bijscholingscursus inzake conceptie van alarmsystemen en –centrales’.

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 17 december 1990, wettelijke verplichte om de vernieuwing van het ‘certificaat van kwalificatie en opleiding inzake conceptie van alarmsystemen en –centrales’ voor een nieuwe periode van vijf jaar te kunnen bekomen en dient binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van voornoemd certificaat gevolgd te worden.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
Modalités d'évaluation et de suivi
De evaluatie van deze opleiding bestaat uit een praktische proef en een theoretisch examen dat georganiseerd wordt door SERIS Academy.

M'inscrire à la formation

Détail des horaires : le 06/11/19 de 08h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h30, le 07/11/19 de 08h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h30, le 08/11/19 de 08h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h30, le 28/11/19 de 08h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h30, le 29/11/19 de 08h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h30, le 02/12/19 de 08h00 à 09h00
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions :
  • 06/11/19 08:00 → 02/12/19 09:00
    Diegem

Ce site utilise des cookies pour assurer votre confort de navigation, pour réaliser des statistiques de visites. En poursuivant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation.