SERIS Academy - Opleiding uitvoerend personeel gespecialisee...

Opleiding uitvoerend personeel gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen en -centrales Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 25/05/2021

Public visé
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘certificaat van kwalificatie en opleiding inzake conceptie van alarmsystemen en -centrales'.

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 17 december 1990, wettelijke verplichte opleiding voor de personen die effectief als uitvoerend personeel van een beveiligingsonderneming aan de slag willen met specialiteit in de conceptie van alarmsystemen en – centrales.
Description
Deze opleiding is opgebouwd uit 45 lesuren en omvat volgende opleidingsonderdelen:
  • Algemene vakken : 21 uren onderverdeeld als volgt :
  • Organisatorische en bouwkundige beveiliging : 6 uren
  • Elektronische beveiliging : 9 uren meer bepaald inbraakbeveiliging, toegangscontrole, camerabewaking, projecteringsoefeningen
  • Voorstelling van beveiligingsmateriaal : 9 uren
Modalités pédagogiques
Tot en met 30 juni 2021 worden twee dagen van de opleiding volledig op afstand gegeven.

ij inschrijving ontvangt u meer informatie.

Het enige wat je nodig hebt is: een e-mailadres, een goede wifi-verbinding, een werkende camera en microfoon.
Modalités d'évaluation et de suivi
De evaluatie van deze opleiding bestaat uit een praktische proef en een theoretisch examen dat georganiseerd wordt door SERIS Academy.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-1000285

M'inscrire à la formation

Lieu(x) :

Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
GROOT - Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
 
Prochaines Sessions
  • 10/11/21 08:00 → 19/11/21 18:30 Présentiel Diegem 5 places restantes
  • 15/12/21 08:00 → 23/12/21 18:30 Présentiel Diegem 15 places restantes
  • 21/01/22 08:00 → 31/01/22 11:00 Présentiel Diegem