SERIS Academy - Cyber security awareness training

Cyber security awareness training

Dernière mise à jour : 28/02/2023

Description

visuel

Vaak zijn medewerkers zich niet bewust van hun rol als het gaat om informatieveiligheid binnen uw organisatie. Om de cyber skills van uw medewerkers te verbeteren en actuele cyberdreigingen beter te herkennen en te weerstaan hebben wij deze opleiding voor niet IT-ingewijden ontwikkeld.

 

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze training:

 

 • Huidige bedreigingen
 • Signalen van een aanval
 • Defensieve procedures
 • Dreigingsreactieplannen
 • Elementaire Do's en Dont's

 

Hackers evolueren altijd hun aanpak en gebruikte technologieën. Onze experten volgen deze op en passen de training aan om de mogelijke kwetsbaarheid van uw bedrijf te minimaliseren.

 

***

 

Souvent, les employés ne sont pas conscients de leur rôle en matière de sécurité de l'information au sein de votre organisation. Pour améliorer les connaissances informatiques de vos employés et mieux reconnaître et résister aux cybermenaces actuelles, nous avons développé cette formation pour les initiés non informaticiens.

 

Les thèmes suivants seront abordés au cours de cette formation :

 

 • Menaces actuelles
 • Signes d'une attaque
 • Procédures défensives
 • Plans de réponse aux menaces
 • Les Do's et Don'ts élémentaires.

 

Les pirates informatiques font constamment évoluer leur approche et leurs technologies. Nos experts les surveillent et adaptent les formations pour minimiser la vulnérabilité potentielle de votre entreprise.

Objectifs de la formation

Meer dan 80% van de security incidenten worden veroorzaakt door menselijk handelen.

De doelstelling van deze opleiding bestaat eruit uw werknemers te voorzien van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om zichzelf tegen cybercriminaliteit te beschermen. Pas als uw medewerkers alert zijn, zal uw organisatie weerbaarder tegen deze vorm van criminaliteit. 

 

***

 

Plus de 80 % des incidents de sécurité sont dus à une intervention humaine.

L'objectif de cette formation est de doter vos employés de connaissances et de compétences nécessaires pour se protéger contre la cybercriminalité. Ce n'est que lorsque vos employés sont vigilants que votre organisation sera plus résiliente face à cette forme de criminalité.

RegistratienummerVOV

ODB-1002502-008

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Prochaines Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be