SERIS Academy - Cyber security awareness training

Cyber security awareness training

Laatste update : 18/10/2022

Omschrijving

visuel

Vaak zijn medewerkers zich niet bewust van hun rol als het gaat om informatieveiligheid binnen uw organisatie. Om de cyber skills van uw medewerkers te verbeteren en actuele cyberdreigingen beter te herkennen en te weerstaan hebben wij deze opeiding voor niet IT-ingewijden ontwikkelt.

 

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze training:

 

 • Huidige bedreigingen
 • Signalen van een aanval
 • Defensieve procedures
 • Dreigingsreactieplannen
 • Elementaire Do's en Dont's

Hackers evolueren altijd hun aanpak en gebruikte technologieën. Onze experten volgen deze op en passen de training aan om de mogelijke kwetsbaarheid van uw bedrijf te minimaliseren.

 

***

 

Souvent, vos employés ne sont pas conscients de leur rôle en matière de sécurité informatique au sein de votre organisation. Afin d'améliorer les compétences de vos employés en matière de cyber security et de mieux reconnaître et résister aux cyber-menaces actuelles, nous avons développé cette formation pour des personnes non initiées. 

 

Les thèmes suivants seront abordés au cours de cette formation :

 

 • Menaces actuelles
 • Signes d'une attaque
 • Procédures défensives
 • Plans de réponse aux menaces
 • Les Do's et Don'ts élémentaires.

Les hackers font toujours évoluer leur approche et les technologies utilisées. Nos experts les suivent et adaptent la formation afin de minimaliser la vulnérabilité potentielle de votre entreprise.

Pedagogische doelstellingen

Meer dan 80% van de security incidenten worden veroorzaakt door menselijk handelen.

De doelstelling van deze opleiding bestaat eruit uw werknemers te voorzien van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om zichzelf tegen online criminaliteit te beschermen. Pas als uw medewerkers alert zijn, is uw organisatie weerbaarder tegen deze vorm van criminaliteit. 

 

***

 

Plus de 80 % des incidents de sécurité sont causés par l'activité humaine.

L'objectif de cette formation est de fournir à vos employés les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour se protéger contre la criminalité liée à la cybersécurité. Ce n'est que lorsque vos employés auront développé un niveau d'alerte suffisant que votre organisation sera plus résistante contre cette forme de criminalité

RegistratienummerVOV

ODB-1002502-008

Zich inschrijven

Toevoegen aan winkelwagen

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Volgende sessies

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 03 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 03 ou par information.academy@seris.be