Security

Wij nemen uw veiligheid ernstig

‘SERIS aims to be and to remain the most progressive and innovative organization in terms of security & safety in Belgium’ 

Veiligheid is een essentieel gegeven voor elk van ons. We moeten ons veilig voelen om te kunnen functioneren, zowel privé als zakelijk. Daarom nemen we veiligheid best zo ernstig mogelijk.

Veiligheid en bewaking gaan voor ons hand in hand. Onze talrijke initiatieven overstijgen het louter commerciële. Wij proberen verschillende facetten van beveiliging zo efficiënt mogelijk te combineren en integreren eveneens de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SERIS Security is groot en voornaam genoeg om er een eigen aanpak op na te houden, die ons van anderen onderscheidt. Doorheen de vele diensten die wij u aanbieden is ‘SERIS Security Awareness’ de rode draad.

Hierna lichten wij ons aanbod nader toe. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. We zullen u naar best vermogen informeren.