Statische bewaking

Statische bewaking

Statische bewaking is frequente aanwezigheid bewakingsagent

Het begrip 'statische bewaking' is vakjargon. We bedoelen ermee: de frequente, soms zelfs voortdurende aanwezigheid van onze bewakingsagent of -agenten op een met u afgesproken locatie.

Wij onderscheiden vijf types van statische bewaking.

1. Veiligheid en bewaking ter plaatseSécurité et gardiennage sur place

Het doel is natuurlijk om de veiligheid aanzienlijk te verhogen. Onze bewakingsagenten zijn daarvoor opgeleid en kunnen u dat waarborgen. Ze realiseren die verhoogde veiligheid door het bekijken van camera's, het bedienen van elektronische panelen, het beheer van de toegangscontrole, het onthaal van bezoekers, door conflicthantering en patrouillerondes ter plaatse.

Wat de frequentie van die patrouillerondes betreft staan we u graag bij met raad en daad, maar bent u degene die de knopen doorhakt. Wil u, om welke reden ook, die frequentie veranderen, dan kunnen we daarover praten.

 

2. RGardiennage statique dans les magasins de détail et les lieux publicsetail en openbare plaatsen

Bij toepassing van deze formule zijn onze agenten aanwezig in uw zaak. Dat kan opvallend zijn, in hun karakteristieke uniform, of onopvallend, in burgerkledij. Dit type van bewakingsagent is in het bijzonder opgeleid om verdachte gedragingen op te sporen. Hij of zij observeert en volgt personen die zich verdacht gedragen. Het observeren en volgen kan in de winkel zelf of door middel van een camerasysteem. Onze bewakingsagent treedt enkel op wanneer er een misdrijf is vastgesteld.

 

 

 

3. Bewaking met hond

De kans bestaat dat u al goede ervaringen heeft met een beveiligingsagent, maar de perimeter van uw  veiligheid wil vergroten. Begeleider en hond zijn zodanig op elkaar ingespeeld dat ze een twee-eenheid vormen: voortdurende doorgedreven training werpt zijn vruchten af. Het staat vast dat bewaking met hond uw veiligheid naar een nog hoger niveau tilt.

Zelfs daar speficiek voor opgeleide explosievenhonden kunnen worden ingezet. Het bijzonder goed ontwikkelde reukvermogen van deze honden, deskundig aangescherpt, maakt dat ze zelfs in de meest extreme omstandigheden succesvol gebouwen kunnen sweepen en explosieven opsporen, waar die ook verstopt mogen zitten.

 

4. Veiligheid verzekeren tijdens evenementen (uitgezonderd dansgelegenheden)Assurer le gardiennage statique et la sécurité lors d'évènements

Er komt bij een evenement zoveel kijken, dat u de veiligheid best met een gerust gemoed aan ons overlaat: zo verhoogt u de kansen op succes van uw bijzondere gelegenheid aanzienlijk. Wij nemen, waar het de veiligheid aangaat, het globale beheer met de glimlach van u over.

Onze bewakingsagenten controleren de toegangen en de gasten; ze bewaken het gebouw zowel binnen als buiten en waken over de veiligheid van de parking door het opzetten en uitvoeren van patrouillerondes.

Gelet op hun specifieke karakter vallen evenementen waarop wordt gedanst niet onder deze regeling.

 

5. Speciale opdrachtenGardiennage statique : sécurité et gardiennage portuaire par des agents formés à l'ISPS

Speciale opdrachten voeren wij meestal uit op vraag en op maat van de klant. Dat kan gaan van de behandeling van VIP's over Diplomatic Security Services tot ISPS- opgeleide agenten (International Ship and Port facility Security).