Meldpunt klokkenluider

Via dit meldpunt kunnen alle personen die in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten in contact staan met SERIS, aangifte doen van (mogelijke) inbreuken.

 

Wat kan er gemeld worden?

Een inbreuk is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is en het doel of de toepassing van toepasselijke regelgeving ondermijnt.

Aangezien een correcte melding onderhevig is aan een aantal regels, lichten we deze hieronder kort toe:

Een klokkenluidersmelding kan via onderstaand meldpunt worden verstuurd naar klokkenluider@seris.be  of alerte@seris.be door elke persoon die in contact staan met SERIS in het kader van hun werk-gerelateerde activiteiten. Dit kunnen dus zowel (interne of externe) werknemers van SERIS zijn, als bijvoorbeeld leveranciers die diensten leveren aan SERIS.

Via dit meldpunt kunnen alle inbreuken worden gemeld, bijvoorbeeld een schending van de regelgeving inzake:

  • Gegevensbescherming (GDPR of AVG)
  • (Financiële of sociale) Fraude
  • Wet op Overheidsopdrachten
  • Milieu
  • Arbeidsrecht
  • Volksgezondheid

Bescherming

Klokkenluiders worden beschermd tegen represailles, zoals bijvoorbeeld ontslag of demotie. Deze bescherming geldt uiteraard niet wanneer er bewust een onjuiste melding wordt verstuurd (bijvoorbeeld om iemand in diskrediet te brengen). In dat geval stelt de melder zich bloot aan sancties.

Hoe melden?

Je melding wordt in eerste lijn behandeld door het Head of Legal en DPO van SERIS in een onafhankelijke positie van SERIS, namelijk Brenda Lioris. Enkel zij heeft toegang tot je melding.

Je kan een melding zowel autoniem (je geeft je naam door) als anoniem versturen:

Indien je je melding autoniem wilt versturen, kan je je “naam”, “voornaam” en e-mailadres invullen.

Indien je je melding anoniem wilt versturen, kies je een e-mailadres waarin je identiteit niet zit vervat.

Ook kan je de melding per brief versturen via volgend adres:

Klokkenluider/Alert
Tav B. Lioris
p/a Seris
Telecomlaan 8
1831 Diegem

Zolang je een correct e-mailadres of telefoonnummer gebruikt, zal je op de hoogte gehouden worden van de status van het dossier. Indien het door jou opgegeven e-mailadres foutief is, kunnen we je niet op de hoogte stellen, en kunnen we je ook niet contacteren indien we bijkomende informatie nodig hebben in het kader van een correct onderzoek. In dat laatste geval is het mogelijk dat er geen onderzoek kan worden verricht (wegens ontbrekende informatie).

Je melding is - voor wat betreft de persoonsgegevens - onderworpen aan onze privacy policy.

Vragen?

Indien je vragen hebt over de procedure, kan je ons altijd contacteren via onderstaande e-mailadressen:

blioris@seris.be

klokkenluider@seris.be

alerte@seris.be