Onze Waarden

De rode draad

Mensen van de Seris-groep delen een aantal waarden en onderscheiden zich zo in het werkveld en in de maatschappij. Ze vormen onze ruggengraat en zijn een stevige basis om op terug te vallen in het dagelijkse leven.

Uit die waarden distilleerden we een viertal dat ons verbindt en onze gemeenschappelijke cultuur bepaalt. Het gaat om respect, delen, discipline en dynamisme. We dragen die waarden uit in onze security-activiteiten en gebruiken ze als richtsnoer in de acties die we ondernemen.

De bestaansreden van SERIS

Vanuit de overtuiging dat echt professionalisme slechts tot uiting kan komen door oprecht enthousiasme en ambassadeurschap, wordt het ‘We Take Care’ DNA ook intern uitgerold. ‘Respect’ is sinds het ontstaan van SERIS, naast ‘Delen’, ‘Dynamiek’ en ‘Discipline’, één van de kernwaarden. Een bedrijfscultuur met een open communicatie waarin het aanbrengen van suggesties en ideeën wordt aangemoedigd, is voor een onderneming als SERIS van vitaal belang.

Missie en visie

Missie 

Veiliger en efficiënter

Seris draagt bij tot een veiligere en efficiëntere maatschappij door permanent te ijveren voor doorgedreven professionalisering en vooruitgang op het vlak van security.

Visie 

Heden en toekomst

Seris is de meest innoverende en vooruitstrevende organisatie binnen haar activiteitendomeinen en wil dat ook blijven.