VIP-bewaking

VIP-bewaking

Bodyguard voor bijzondere personen

Een goede briefing is het halve werk

Wij trachten op alle terreinen de eigenheid van de opdrachtgever te doorgronden en onze klanten merken dat aan de  manier waarop wij onze offertes presenteren. Die gepersonaliseerde benadering speelt nergens sterker dan in het geval van personenbescherming. We staan dan in voor 'close protection', en dat waarmaken kan maar met een goede briefing die een accuraat beeld schetst van de VIP waar we zorg voor gaan dragen. Onze bodyguard moet straks uw bodyguard zijn en weten waar hij aan toe is. Gebeten als hij is om zijn  job tot ieders tevredenheid in te kleuren, zal hij indien nodig zelf vragen om relevante informatie met hem te delen.

Als de opdrachtgever ons bij aanvang van de opdracht te kennen geeft dat hij discretie wenst, dan kan hij rekenen op absolute confidentialiteit.