SERIS Academy - Opleiding voor het leidinggevend personeel v...

Opleiding voor het leidinggevend personeel van beveiligingsondernemingen Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 27/07/2021

Public visé
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘certificaat van opleiding van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming'.

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 17 december 1990, wettelijke verplichte opleiding voor de personen die de werkelijke leiding van een beveiligingsonderneming wensen waar te nemen.
Description
Deze opleiding is opgebouwd uit 45 lesuren en omvat volgende opleidingsonderdelen:
  • Algemene beveiligingsfilosofie en risicomanagement (beveiliging, beveiligingsmethoden en -technieken, beveiligingsindustrie): 15 lesuren, waarvan 6 uren praktische oefeningen
  • Recht (meer bepaald reglementering van de sector, onderhoudscontracten, verzekeringen, aansprakelijkheid, lokale reglementeringen): 12 uren waarvan 3 uren praktische oefeningen
  • Personeelsselectie: 3 uren
  • Projecteringsoefeningen: 12 uren
  • Deontologie, rechten en plichten: 3 uren
Modalités d'évaluation et de suivi
De evaluatie van deze opleiding bestaat uit een praktische proef en een theoretisch examen dat georganiseerd wordt door SERIS Academy.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-1000286

M'inscrire à la formation

Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
Lieu(x) :

GROOT - Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
A distance - Via afstand
Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
 
Prochaines Sessions
  • 21/01/22 08:00 → 03/02/22 10:00 Mixte Diegem, A distance - Via afstand