SERIS Academy - Diefstalpreventie en assertiviteit

Diefstalpreventie en assertiviteit

Dernière mise à jour : 19/04/2021

Public visé
De doelgroep van deze opleiding bestaat uit medewerkers uit de retail sector die de nodige vaardigheden willen verwerven om te kunnen zorgen voor een kwalitatieve en veilig winkelbeleving en actief willen bijdragen aan de preventie van winkeldiefstallen.
Description
Naast georganiseerde misdaad heeft de retailsector nog steeds sterk te kampen met onnoemelijk veel gelegenheidsdiefstallen. De bedoeling van deze opleiding is de medewerkers te leren welke rol zij kunnen spelen in het voorkomen van gelegenheidsdiefstallen.

Deze opleiding van 4 lesuren stelt tot doel de deelnemers praktische hulpmiddelen en informatie mee te geven in het kader van de basisvaardigheden die verbonden zijn aan de taak van een winkelbediende. Deze opleiding stelt tot doel de deelnemers te ondersteunen in het omgaan met moeilijke klanten en zichzelf een klantvriendelijke houding aan te meten in de winkel met het oog op de klantentevredenheid en de resultaten van de winkel enerszijds en op diefstalpreventie anderszijds.

De opleiding zal naast een theoretisch kader ondersteund worden door praktische oefeningen met acteurs, waarbij men het aangeleerde onmiddellijk kan toepassen in de praktijk. Deze oefeningen hebben als doel om zowel de objectieve veiligheid als het veiligheidsgevoel van de medewerkers en klanten te verhogen en anderszijds om de medewerkers te leren om op een klantvriendelijke manier bewust om te gaan met hun rol in het kader van diefstalpreventie.

Het programma en de aangehaalde voorbeelden en oefeningen worden aangepast in functie van de ervaringen van de deelnemers en de input vanuit eventuele uitgevoerde Mystery Visits:

 • De rol van de winkelbediende in het kader van diefstalpreventie;
 • Creëren van Security Awareness;
 • Een goede omgang met de klant;
 • Communicatie- en assertiviteitvaardigheden aanleren;
 • Veiligheidsmaatregelen in de winkel;
 • Risicopreventie;
 • Valstrikken detecteren;
 • Een moeilijke klant als uitdaging;
 • Hoe omgaan met agressie aan in de winkel.

Alle opleidingsonderdelen worden gecombineerd met praktische oefeningen en scenario's die worden nagespeeld met een acteur. Binnen de rollenspelen worden de deelnemers begeleid in het hanteren van de juiste procedures en het aannemen van de juiste attitudes. De combinatie van een theoretisch kader en concrete praktijkoefeningen zal resulteren in een hoge leertransfer.
Prérequis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. We vragen enkel je actieve medewerking tijdens de oefeningen!
Modalités pédagogiques
Om een goede gedragsverandering teweeg te brengen is het noodzakelijk niet enkel overtuigd te geraken van de theoretische inzichten van die worden meegegeven aan de medewerkers in opleiding, maar is het vooral belangrijk hen te laten voelen wat het effect van een aangepaste houding kan zijn.

Daarom werken wij steeds samen met professionele acteurs die reële situaties in scene zetten samen met de deelnemers, om onmiddellijk aan slag te gaan met de praktische handvaten. Binnen een beschermde en gecontroleerde omgeving kunnen de deelnemers op een realistische wijze ervaren welke invloed hun gedrag heeft op het gedrag en de beleving van de klant.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
Prochaines Sessions
 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.
  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.