SERIS Academy - Anticiperen op post-covidale spanningen

Anticiperen op post-covidale spanningen À distance : classe virtuelle

Dernière mise à jour : 19/04/2021

Public visé
 
Description
 • Het opsporen van mogelijke bronnen van spanning om ze beter te voorkomen
 • Het neutraliseren van spanningen door het erkennen en beheren van emoties
 • Op een rustige manier leren omgaan met klachten
 • Assertiviteit ontwikkelen en doeltreffend communiceren
 • Anticiperen op conflicterende relaties door observatie.

 
Objectifs de la formation
In deze (post-) Covid periode is het onvermijdelijk dat er meer spanningen ontstaan in onze relaties met medewerkers, publiek, klanten en leveranciers. Mensen worden sneller boos of lastig als zij geconfronteerd worden met de regels en hoe anderen die naleven, of niet naleven.
Opzet  van deze opleiding is dat werknemers een grotere weerbaarheid hebben zodat men effectiever om kan gaan met negatief gedrag  en tijdig en gestructureerd de nodige stappen onderneemt om zoveel mogelijk escalatie te voorkomen. Men krijgt ook meer inzicht in communicatie en het verloop van een incident/crisis op zich.
Prérequis
Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist. We vragen enkel je actieve medewerking tijdens de oefeningen!
Modalités pédagogiques
Om een goede gedragsverandering teweeg te brengen is het noodzakelijk niet enkel overtuigd te geraken van de theoretische inzichten van die worden meegegeven aan de medewerkers in opleiding, maar is het vooral belangrijk hen te laten voelen wat het effect van een aangepaste houding kan zijn.

Deze opleiding wordt gegeven in gespreide uren, gedurende twee avonden van 18.30 tot 21.30 uur.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
 
Prochaines Sessions
 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

  Contacteer ons op 02/745 37 03 of via information.academy@seris.be

  __

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.
  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

  Contactez-nous au 02/745 37 03 ou par information.academy@seris.be