Formation Bijscholing nieuwe wet

Bijscholing nieuwe wet

Description
Objectifs pédagogiques
Public visé
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het 'attest bijscholing nieuwe wet'. Deze bijscholing is verplicht voor 'strategisch leidinggevenden' en 'operationeel leidinggevenden'. Zij dienen deze bijscholing in het kader van de nieuwe wet private en bijzondere veiligheid te volgen voor 1 maart 2019.
Pré-requis
Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.
  • Beschikken over een attest leidinggevend personeel of commercieel vertegenwoordiger

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:

  • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv
  • Attest 'strategisch leidinggevende', 'operationeel leidinggevende' of 'commercieel vertegenwoordiger'

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modalités pédagogiques
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
Modalités d'évaluation et de suivi
Met betrekking tot deze opleiding is geen examen of evaluatiemoment voorzien. De doelstelling is vooral de wet private veiligheid en andere aanverwante regelgevingen op de individuele praktijksituatie van de aanwezige deelnemers toe te passen.

M'inscrire à la formation

Détail des horaires : le 19/02/19 de 08h00 à 16h30
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions :
  • 19/02 08h00 → 19/02 16h30
    Diegem

This site uses cookies to ensure your comfort of navigation, to make visits statistics. By continuing your navigation, you accept its use.

X