SERIS Academy - Bijscholing nieuwe wet

Bijscholing nieuwe wet

Laatste update : 21/11/2019

Doelpubliek
Opgelet: Personen met een attest leidinggevende type A of B dienden voor 15 april 2019 attest ‘bijscholing nieuwe wet' te hebben bekomen (voor personen die deze opleiding niet volgden, geldt dat ze niet langer voldoen aan de opleidingsvereisten voor het leidinggevend personeel, zij dienen de volledige opleiding opnieuw met succes te volgen). Deze opleiding wordt dus niet meer aangeboden.

Personen die beschikken over dit attest ‘bijscholing nieuwe wet' dienen maar één dag bijscholing te volgen van de bijscholing leidinggevend personeel (vrijstelling geldig tot 1 maart 2021) voor de aanvraag of vernieuwing van hun identificatiekaart.

Personen die beschikken over de nieuwe opleiding leidinggevend personeel (strategisch of operationeel leidinggevende, opleiding aangevat vanaf september 2018), zijn de eerste 5 jaar na het bekomen van dit attest, vrijgesteld van bijscholing bij de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.
Omschrijving
Geen omschrijving
Voorafgaandelijk noodzakelijk
Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.
 • Beschikken over een attest leidinggevend personeel of commercieel vertegenwoordiger

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:

 • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv
 • Attest 'strategisch leidinggevende', 'operationeel leidinggevende' of 'commercieel vertegenwoordiger'

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modaliteiten van evaluatie en opvolging
Met betrekking tot deze opleiding is geen examen of evaluatiemoment voorzien. De doelstelling is vooral de wet private veiligheid en andere aanverwante regelgevingen op de individuele praktijksituatie van de aanwezige deelnemers toe te passen.
Pedagogische middelen en ondersteuning
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

Zich inschrijven

Toevoegen aan winkelwagen
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Volgende sessies
 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

  Contacteer ons op 02/745 37 03 of via information.academy@seris.be

  __

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.
  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Contactez-nous sur 02/745 37 03 ou par information.academy@seris.be