SERIS Academy - Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten

Aanpassingsopleiding gewapende opdrachten

Last updated : 26/04/2024

Intended audience

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent - aanpassingsopleiding gewapende opdrachten'.

 

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor de bewakingsagenten die reeds het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - gewapende opdrachten' hebben verworven, maar wensen te werken met een ander wapen.

Description

visuel

De opleiding tot het bekomen van het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - aanpassingsopleiding gewapende opdrachten' omvat 8 lesuren bestaande uit volgende vakke:

1. Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen: 4 lesuren;

2. Schietoefeningen: 4 lesuren.

Prerequisites

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 59 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent OF beveiligd vervoer
 • Attest psychotechnisch onderzoek
 • Eén van volgende opleidingsattesten van minder dan 6 maand oud: `bekwaamheidsattest bewakingsagent- gewapende opdrachten', een `bekwaamheidsattest bewakingsagent aanpassingsopleiding gewapende opdrachten' of een 'attest schiettest bewakingsagent'

 

Opgelet: Voor deze opleiding dient u ingeschreven te worden door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe u behoort en de identificatiekaart van desbetreffende onderneming kunnen voorleggen.

Teaching methodology

Dit opleidingsonderdeel bestaat een theoretisch gedeelde en praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte omvat cases op het aanwenden van de wettige verdediging, het positioneren tijdens het vuren met behulp van blue guns, het manipuleren van het wapen aan de hand van red guns en het vuren van het wapen op de schietstand.

Evaluation and monitoring process

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Praktijkoefeningen waar zowel de attitude van de deelnemer tijdens het hanteren van het wapen wordt geëvalueerd, alsook de correcte toepassing van de manipulaties en waar tenslotte het resultaat op de schiettest in rekening wordt gebracht.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

 

Daarnaast worden onze schietoefeningen begeleid door professionele schietmonitoren.

RegistratienummerVOV

ODB-1002398-002

Enroll in this training

Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be