SERIS Academy - Bijscholingscursus voor het uitvoerend perso...

Bijscholingscursus voor het uitvoerend personeel gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen en –centrales Mix

Laatste update : 25/05/2021

Doelpubliek
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘getuigschrift van bijscholingscursus inzake conceptie van alarmsystemen en –centrales'.

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 17 december 1990, wettelijke verplichte om de vernieuwing van het ‘certificaat van kwalificatie en opleiding inzake conceptie van alarmsystemen en –centrales' voor een nieuwe periode van vijf jaar te kunnen bekomen en dient binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van voornoemd certificaat gevolgd te worden.
Omschrijving
Deze opleiding is opgebouwd uit 12 lesuren en omvat volgende opleidingsonderdelen:
 • Recht (meer bepaald evolutie van de wetgeving en van de reglementering van de sector) : 3 uren
 • Risico-analyse : 3 uren
 • Elektronische beveiliging : 3 uren
 • Praktische oefeningen : 3 uren
Pedagogische modaliteiten
Tot en met 30 juni 2021 wordt één dag van de opleiding volledig op afstand gegeven.

Bij inschrijving ontvangt u meer informatie.

Het enige wat je nodig hebt is: een e-mailadres, een goede wifi-verbinding, een werkende camera en microfoon.
Modaliteiten van evaluatie en opvolging
Aan deze bijscholing is geen evaluatie gekoppeld. 
Pedagogische middelen en ondersteuning
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-1001283-002

Zich inschrijven

Plaats :

GROOT - Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
GROOT - Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
GROOT - Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Plan details :
Toevoegen aan winkelwagen
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
 
Volgende sessies
 • 16/03/22 09:00 → 17/03/22 15:30 Klassikaal
  Diegem
 • 04/05/22 09:00 → 05/05/22 15:30 Klassikaal
  Diegem
 • 28/11/22 09:00 → 29/11/22 15:30 Klassikaal
  Diegem