SERIS sluit zich aan bij The United Nations Global Compact

De SERIS Group sloot zich aan bij de 9000 bedrijven over de hele wereld die het Global Compact van de Verenigde Naties hebben omarmd.

Gedreven door haar engagement om op een verantwoorde en duurzame manier te handelen, koos de SERIS Groep er vrijwillig voor om haar maatschappelijk verantwoord ondernemen op te nemen als onderdeel van een project dat haar zeer na aan het hart ligt.

De ontwikkeling van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen past binnen de richtlijnen van het Global Compact en de ISO 26000-norm en is gericht op het promoten en continu verbeteren van de drie belangrijkste domeinen op het gebied van duurzame ontwikkeling: economie, milieu, sociaal en maatschappelijk.

De waarden en principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn in lijn met de waarden die SERIS Group sinds zijn ontstaan ​​koestert.

Ze stellen ons in staat om de fundamenten van maatschappelijke verantwoordelijkheid te integreren in ons bestuur, in lijn met de verwachtingen van onze stakeholders. Ons beleid omvat de bescherming van het milieu, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, respect voor mensen zonder enige discriminatie, de strijd tegen corruptie en verantwoord aankopen.

 

Wat is het Global Compact?

Het Global Compact is een initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties dat tot doel heeft bedrijven wereldwijd aan te moedigen zich vrijwillig in te zetten voor duurzame ontwikkeling. Bedrijven die toetreden tot het Compact verplichten zich individueel om 10 fundamentele principes toe te passen met betrekking tot respect voor mensenrechten, internationale arbeidsrechten en bescherming van het milieu.

www.unglobalcompact.org