SERIS Academy - Publiek-private samenwerkingen / Partenariat...

Publiek-private samenwerkingen / Partenariats public-privé Distance learning

Last updated : 18/02/2022

Description

Inhoud:

 

Met de komst van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wilde de wetgever de professionalisering en opgebouwde expertise van de private bewakingssector erkennen en hier ook op inspelen. Hierdoor werd onder andere de mogelijkheid tot publiek-private samenwerkingen verder mogelijk gemaakt tussen verschillende actoren binnen de veiligheidssector met gemeenschappelijke doelen. Deze mogelijkheid wordt reeds uitgevoerd in de praktijk op verschillende niveaus. Deze webinar biedt het woord aan verschillende sprekers uit de private en publieke sector om te debatteren over het wettelijk kader, de ervaringen op het terrein, de verschillende mogelijkheden op korte of lange termijn en de werkpunten die betrekking hebben op publiek-private partnerschappen.

 

Sprekers:

 

Bert Hoffer

Directeur - Directie Private Veiligheid FOD Binnenlands Zaken

 

Eddy De Raedt

General Judicial Direction of the Federal Police

 

Stephan Van Hauwe

Head of Security & Operations - Antwerp World Diamond Center

 

Christophe Voets

Director - SERIS Technology

 

Jan Capelle

CEO – BVBO / APEG

 

 

Inschrijvingen kunnen direct online en gratis gebeuren of via het volgende e-mailadres: information.academy@seris.be

 

**********************************************************************************************************************************

 

Contenu:

 

Avec l'arrivée de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, le législateur a voulu reconnaître et mettre en valeur le professionnalisme et l'expertise liés au secteur de la sécurité privée. Cela a permis, notamment, la possibilité de mettre en place des partenariats public-privé entre différents acteurs du monde de la sécurité aux objectifs comuns. Cette possibilité est déjà mise en oeuvre dans la pratique à différents niveaux. Ce webinaire offre la parole à différents experts du secteur de la sécurité privée et publique afin de débattre à la fois sur le cadre juridique, les expériences de terrain, les différentes possibilités à court ou long terme ainsi que les points de travail qui concernent les partenariats public-privé.

 

Intervenants:

 

Bert Hoffer

Directeur - Directie Private Veiligheid FOD Binnenlands Zaken

 

Eddy De Raedt

General Judicial Direction of the Federal Police

 

Stephan Van Hauwe

Head of Security & Operations - Antwerp World Diamond Center

 

Christophe Voets

Director - SERIS Technology

 

Jan Capelle

CEO – BVBO / APEG

 

 

Les inscriptions peuvent s'effectuer directement et gratuitement en ligne ou via l'adresse e-mail suivante: information.academy@seris.be

Enroll in this training

Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be