SERIS Academy - Criminality during and after COVID-19

Criminality during and after COVID-19 À distance : classe virtuelle / téléphone

Dernière mise à jour : 19/04/2021

Description
Inhoud:

Gedurende de periode waarin onze samenleving werd beheerst door COVID19, werden alle veiligheidsdiensten (politioneel en privaat) geconfronteerd met een gewijzigd criminaliteitsbeeld. Viel de klassieke criminaliteit inderdaad fors terug? Ontdekten wij daarentegen nieuwe modus operandi? Kreeg de handhaving -en misschien samenwerkingsverbanden- een andere dynamiek? Heeft er zich inderdaad een verandering afgetekend en zal die (deels) blijvend zijn?

Sprekers :

 • Yvan De Mesmaeker – Secretary General ECSA
 • Eddy De Raedt – Kabinetschef van de Directeur Generaal van de Federale Gerechtelijke Politie
 • Jurgen De Landsheer – Korpschef Lokale Politiezone Geraardsbergen/ Lierde
 • Chris Bombeke – Security consultant

Inschrijvingen kunnen direct online en gratis gebeuren of via het volgende e-mailadres: information.academy@seris.be


**********************************************************************************************************************************

Contenu :

En cette période où notre vie en société est guidée par COVID19 , tous les services de sécurité (policiers et privés) ont été confrontés à une image différente de la criminalité. La criminalité classique a-t-elle en effet fortement reculé ? Avons-nous découvert de nouveaux modus operandi ? La dynamique a-t-elle évolué ? Y a-t-il effectivement eu un changement et sera-t-il (partiellement) permanent ?

Intervenants:
 • Yvan De Mesmaeker – Secretary General ECSA
 • Eddy De Raedt – Chef de Cabinet du Directeur Général de la Police Judiciaire Fédérale
 • Jurgen De Landsheer – Chef de Corps de la zone de police locale Geraardsbergen/ Lierde
 • Chris Bombeke – Security consultant

Les inscriptions peuvent s'effectuer directement et gratuitement en ligne ou via l'adresse e-mail suivante: information.academy@seris.be

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions
 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

  Contacteer ons op 02/745 37 03 of via information.academy@seris.be

  __

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.
  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Contactez-nous sur 02/745 37 03 ou par information.academy@seris.be