SERIS Academy - Criminality during and after COVID-19

Criminality during and after COVID-19 Online

Laatste update : 02/09/2022

Omschrijving
Inhoud:

Gedurende de periode waarin onze samenleving werd beheerst door COVID19, werden alle veiligheidsdiensten (politioneel en privaat) geconfronteerd met een gewijzigd criminaliteitsbeeld. Viel de klassieke criminaliteit inderdaad fors terug? Ontdekten wij daarentegen nieuwe modus operandi? Kreeg de handhaving -en misschien samenwerkingsverbanden- een andere dynamiek? Heeft er zich inderdaad een verandering afgetekend en zal die (deels) blijvend zijn?

Sprekers :

  • Yvan De Mesmaeker – Secretary General ECSA
  • Eddy De Raedt – Kabinetschef van de Directeur Generaal van de Federale Gerechtelijke Politie
  • Jurgen De Landsheer – Korpschef Lokale Politiezone Geraardsbergen/ Lierde
  • Chris Bombeke – Security consultant

Inschrijvingen kunnen direct online en gratis gebeuren of via het volgende e-mailadres: information.academy@seris.be


**********************************************************************************************************************************

Contenu :

En cette période où notre vie en société est guidée par COVID19 , tous les services de sécurité (policiers et privés) ont été confrontés à une image différente de la criminalité. La criminalité classique a-t-elle en effet fortement reculé ? Avons-nous découvert de nouveaux modus operandi ? La dynamique a-t-elle évolué ? Y a-t-il effectivement eu un changement et sera-t-il (partiellement) permanent ?

Intervenants:
  • Yvan De Mesmaeker – Secretary General ECSA
  • Eddy De Raedt – Chef de Cabinet du Directeur Général de la Police Judiciaire Fédérale
  • Jurgen De Landsheer – Chef de Corps de la zone de police locale Geraardsbergen/ Lierde
  • Chris Bombeke – Security consultant

Les inscriptions peuvent s'effectuer directement et gratuitement en ligne ou via l'adresse e-mail suivante: information.academy@seris.be

Zich inschrijven

Toevoegen aan winkelwagen
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
Volgende sessies
  • Sorry, deze opleiding is momenteel niet geprogrameerd. Indien U opleidingsverantwoordelijke bent binnen uw organisatie, kan U een aanvraag doen om een INTRA sessie binnen uw bedrijf te organiseren