SERIS Academy - Gewapende opdrachten

Gewapende opdrachten

Last updated : 26/12/2023

Intended audience

Deze opleiding heeft tot doel het behalen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – gewapende opdrachten', de cursisten een inzicht te verschaffen in de werking en het gebruik van een handvuurwapen en de cursisten leren omgaan met de specifieke risico's van het gebruik van handvuurwapens.

 

Deze opleiding is noodzakelijk voor de uitoefening van bewakingsactiviteiten op een gewapende wijze.

Description

visuel

De opleiding tot het bekomen van het`bekwaamheidsattest bewakingsagent - gewapende opdrachten' omvat 44 lesuren bestaande uit volgende vakken:

 

1. Toegepaste wetgeving betreffende het gewapend uitoefenen van bewakingsactiviteiten en wapenwetgeving: 4 lesuren;

2. Toegepaste wettige verdediging bij het gewapend uitoefenen van bewakingsactiviteiten: 4 lesuren;

3. Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen: 16 lesuren;

4. Schietoefeningen: 20 lesuren.

Prerequisites

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of beveiligd vervoer
 • Attest psychotechnisch onderzoek

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

 

Opgelet: Voor deze opleiding dient u ingeschreven te worden door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe u behoort en de identificatiekaart van desbetreffende onderneming kunnen voorleggen.

Teaching methodology

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte omvat cases op het aanwenden van de wettige verdediging, het positioneren tijdens het vuren met behulp van blue guns, het manipuleren van het wapen aan de hand van red guns en het vuren van het wapen op de schietstand.

Evaluation and monitoring process

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Een theoretisch examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Praktijkoefeningen waar zowel de attitude van de deelnemer tijdens het hanteren van het wapen wordt geëvalueerd, alsook de correcte toepassing van de manipulaties en waar tenslotte het resultaat op de schiettest in rekening wordt gebracht.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

 

Daarnaast worden onze schietoefeningen begeleid door professionele schietmonitoren.

RegistratienummerVOV

ODB-1002398-001

Enroll in this trainingSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Schietstand La Défense Laeken - Quai des Usines 22 1000 Brussel België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Schietstand La Défense Laeken - Quai des Usines 22 1000 Brussel België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Schietstand La Défense Laeken - Quai des Usines 22 1000 Brussel België
Details of the training session selected :
Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Selected training session

  Upcoming Training Sessions

  • 17/06/24 08:00 → 24/06/24 14:30
   Seris Academy - Diegem,
   Schietstand La Défense Laeken - Brussel 6 places remaining
  • 21/10/24 08:00 → 28/10/24 14:30
   Seris Academy - Diegem,
   Schietstand La Défense Laeken - Brussel 11 places remaining
  • 09/12/24 08:00 → 16/12/24 14:30
   Seris Academy - Diegem,
   Schietstand La Défense Laeken - Brussel 12 places remaining