Formation Gewapende opdrachten

Gewapende opdrachten

Description

De opleiding tot het bekomen van het`bekwaamheidsattest bewakingsagent - gewapende opdrachten' omvat 44 lesuren bestaande uit volgende vakken: 

1. Toegepaste wetgeving betreffende het gewapend uitoefenen van bewakingsactiviteiten en wapenwetgeving: 4 lesuren;
2. Toegepaste wettige verdediging bij het gewapend uitoefenen van bewakingsactiviteiten: 4 lesuren;
3. Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen: 16 lesuren;
4. Schietoefeningen: 20 lesuren.

Public visé

Deze opleiding heeft tot doel het behalen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – gewapende opdrachten’, de cursisten een inzicht te verschaffen in de werking en het gebruik van een handvuurwapen en de cursisten leren omgaan met de specifieke risico’s van het gebruik van handvuurwapens. 

Deze opleiding is noodzakelijk voor de uitoefening van bewakingsactiviteiten op een gewapende wijze.

Pré-requis

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.  

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:  

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv’ van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of beveiligd vervoer
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort). 

Opgelet: Voor deze opleiding dient u ingeschreven te worden door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe u behoort en de identificatiekaart van desbetreffende onderneming kunnen voorleggen.

Modalités pédagogiques

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte omvat cases op het aanwenden van de wettige verdediging, het positioneren tijdens het vuren met behulp van blue guns, het manipuleren van het wapen aan de hand van red guns en het vuren van het wapen op de schietstand.

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt. 

Daarnaast worden onze schietoefeningen begeleid door professionele schietmonitoren.

Modalités d'évaluation et de suivi

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van: 

 • Een theoretisch examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Praktijkoefeningen waar zowel de attitude van de deelnemer tijdens het hanteren van het wapen wordt geëvalueerd, alsook de correcte toepassing van de manipulaties en waar tenslotte het resultaat op de schiettest in rekening wordt gebracht.

M'inscrire à la formation

Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne.
 • Durée : 46h
 • Catégorie : Bewaking / Gardiennage
 • Prix : 2 050,00 €
Prochaines Sessions :
 • 18/02 08h00 → 25/02 14h30
  Diegem
 • 23/04 08h00 → 30/04 14h30
  Diegem
 • 17/06 08h00 → 24/06 14h30
  Diegem
 • 21/10 08h00 → 28/10 14h30
  Diegem
 • 09/12 08h00 → 16/12 14h30
  Diegem

This site uses cookies to ensure your comfort of navigation, to make visits statistics. By continuing your navigation, you accept its use.

X