SERIS Academy - Psychotechnisch onderzoek - Examen psychotec...

Psychotechnisch onderzoek - Examen psychotechnique (SELOR)

Dernière mise à jour : 24/12/2019

Description
Iedereen die wenst te werken als bewakingsagent dient een psychotechnisch onderzoek af te leggen. Dit onderzoek kan afgelegd worden bij SELOR, inschrijvingen dienen te verlopen via een opleidingsinstelling zoals SERIS Academy.

_

Toute personne souhaitant travailler comme agent de gardiennage doit se soumettre un examen psychotechnique. Cet examen peut être effectué au SELOR, les inscriptions doivent avoir lieu via un organisme de formation tel que SERIS Academy.
Modalités pédagogiques
Een psychotechnisch onderzoek: computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst en interview

Het psychotechnisch onderzoek bevat 2 testen. De testen vinden op dezelfde dag plaats bij Selor. Ze duren elk 45 minuten, maar sluiten niet altijd naadloos aan elkaar aan. Voorzie een halve dag voor deze testen. Klik op de testen voor meer informatie en de link naar de demotesten:
 

Geslaagd, dan bekom je je certificaat

Voor het psychotechnisch onderzoek zijn er 2 resultaten mogelijk: geslaagd of niet geslaagd. Er worden geen punten toegekend. Als je geslaagd bent, bezorgt Selor je resultaat aan SERIS Academy en zullen wij je hierover informeren. Het geeft geen zin om contact op te nemen met Selor in verband met je resultaten.

Niet geslaagd, je hebt maximaal 2 keer de kans om deel te nemen

Aan het psychotechnisch onderzoek mag je maximaal 2 keer deelnemen. Wanneer je niet slaagt, moet je een jaar wachten vooraleer je opnieuw kan deelnemen.

_

L'examen psychotechnique : un questionnaire de personnalité et un entretien

L'examen psychotechnique comprend 2 tests. Ces tests ont lieu le même jour chez Selor. La durée de chaque test est environ de 45 minutes, mais ils ne se passent pas toujours directement l'un après l'autre. Il est donc préférable de prévoir une demi-journée pour passer ces tests. Cliquez sur les tests pour obtenir de plus amples informations ainsi que pour accéder aux tests de démonstration :
 

Réussi, vous recevez votre certificat et vous continuez votre formation

Deux résultats sont possibles à l'examen psychotechnique : « réussi » ou « pas réussi ». Aucun point n'est attribué. Si vous avez réussi, Selor transmet votre résultat à nous, SERIS Academy vous prévient de ce résultat. Il ne sert donc à rien de prendre contact avec Selor.

Pas réussi, vous pouvez participer maximum 2 fois

Vous pouvez participer maximum deux fois à l'examen psychotechnique. Si vous ratez, vous devez attendre un an avant de pouvoir participer à nouveau.

M'inscrire à la formation

Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions
  • 06/10/20 08:30 → 12:00 Brussel
  • 13/10/20 08:30 → 12:00 Brussel
  • 20/10/20 08:30 → 12:00 Brussel
  • 27/10/20 08:30 → 12:00 Brussel
  • 03/11/20 08:30 → 12:00 Brussel