SERIS Academy - Psychotechnisch onderzoek - Examen psychotec...

Psychotechnisch onderzoek - Examen psychotechnique (Werkenvoor.be // Travaillerpour.be))

Last updated : 30/11/2023

Description

Iedereen die wenst te werken als bewakingsagent dient een psychotechnisch onderzoek af te leggen. Dit onderzoek kan afgelegd worden bij "Werkenvoor.be", inschrijvingen dienen te verlopen via een opleidingsinstelling zoals SERIS Academy.

 

Opgelet, wie twee maal niet slaagt voor een psychotechnisch onderzoek kan nooit aan de slag gaan binnen de bewakingssector. 

 

_

 

Toute personne souhaitant travailler comme agent de gardiennage doit passer un examen psychotechnique. Cet examen peut être effectué au "Travaillerpour.be", les inscriptions doivent avoir lieu via un organisme de formation tel que SERIS Academy.

 

Attention, si vous ratez deux fois un test psychotechnique, vous ne pouvez jamais travailler dans le secteur de la gardiennage.

Teaching methodology

Een psychotechnisch onderzoek: computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst en interview

 

Het psychotechnisch onderzoek bevat 2 testen. De testen vinden op dezelfde dag plaats bij "Werkenvoor.be". Ze duren elk 45 minuten, maar sluiten niet altijd naadloos aan elkaar aan. Voorzie een halve dag voor deze testen. Klik op de testen voor meer informatie en de link naar de demotesten:

 

 

Geslaagd, dan bekom je je certificaat

 

Voor het psychotechnisch onderzoek zijn er 2 resultaten mogelijk: geslaagd of niet geslaagd. Er worden geen punten toegekend. Als je geslaagd bent, bezorgt "Werkenvoor.be" je resultaat aan SERIS Academy en zullen wij je hierover informeren. Het geeft geen zin om contact op te nemen met "Werkenvoor.be" in verband met je resultaten.

 

Niet geslaagd, je hebt maximaal 2 keer de kans om deel te nemen

 

Aan het psychotechnisch onderzoek mag je maximaal 2 keer deelnemen. Wanneer je niet slaagt, moet je een jaar wachten vooraleer je opnieuw kan deelnemen.

 

Het annuleren van een inschrijving voor een Psychotechnisch onderzoek dient minstens 14 dagen voor de datum van deze test schriftelijk, per mail op het mailadres information.academy@seris.be, te worden meegedeeld aan SERIS Academy. Zo niet, zijn wij genoodzaakt om de volledige inschrijvingsprijs van deze test aan te rekenen. Door u of een werknemer in te schrijven voor het Psychotechnisch onderzoek, verklaart u zich akkoord met deze annuleringsvoorwaarde. 

 

_

 

L'examen psychotechnique : un questionnaire de personnalité et un entretien

 

L'examen psychotechnique comprend 2 tests. Ces tests ont lieu le même jour chez "Travaillerpour.be". La durée de chaque test est d'environ 45 minutes, mais ils ne se passent pas toujours directement l'un après l'autre. Il est donc préférable de prévoir une demi-journée pour passer ces tests. Cliquez sur les tests pour obtenir plus d'informations et le lien vers les tests de démonstration:

 

 

Réussi, vous recevez votre certificat 

 

Deux résultats sont possibles à l'examen psychotechnique : « réussi » ou « pas réussi ». Aucun point n'est attribué. Si vous avez réussi, "Travaillerpour.be" transmet votre résultat à nous, SERIS Academy vous prévient de ce résultat. Il ne sert donc à rien de prendre contact avec "Travaillerpour.be".

 

Pas réussi, vous pouvez participer maximum 2 fois

 

Vous pouvez participer maximum deux fois à l'examen psychotechnique. Si vous ratez, vous devez attendre un an avant de pouvoir participer à nouveau.

 

L'annulation d'une inscription à un examen Psychotechnique doit être communiquée à SERIS Academy par e-mail à l'adresse e-mail information.academy@seris.be, au moins 14 jours avant la date de cet examen. Si cela n'est pas respecté, nous sommes contraints de facturer le prix d'inscription complet de ce test. En vous inscrivant ou en inscrivant un de vos employés à l'examen psychotechnique, vous acceptez cette condition d'annulation.

Enroll in this trainingWerkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel België
Details of the training session selected :
Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • 13/05/24 08:30 → 12:00
  Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Brussel
 • 14/05/24 08:30 → 12:00
  Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Brussel
 • 21/05/24 08:30 → 12:00
  Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Brussel
 • 23/05/24 08:30 → 12:00
  Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Brussel
 • 28/05/24 08:30 → 12:00
  Werkenvoor.be / Travaillerpour.be - Brussel