SERIS Academy - Winkelinspecteur

Winkelinspecteur

Last updated : 03/04/2024

Intended audience

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – winkelinspecteur'.

 

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor de bewakingsagenten die de activiteit winkelinspectie zoals omschreven in de wet private en bijzondere veiligheid wensen uit te oefenen.

Description

De opleiding tot het bekomen van het `bekwaamheidsattest bewakingsagent - winkelinspecteur'omvat 20 lesuren bestaande uit volgende vakken:

 

 • Toegepaste wetgeving betreffende winkelinspectie: 4 lesuren;
 • Toegepaste veiligheidsanalyse: 8 lesuren;
 • Interventietechnieken en conflicthantering: 8 lesuren.

Prerequisites

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest psychotechnisch onderzoek

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Teaching methodology

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een theoretisch gedeelde en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte omvat rollenspelen met acteurs in onze gesimuleerde winkel. Op deze manier wordt het theoretisch aangeleerde onmiddellijk omgezet in de praktijk.

Evaluation and monitoring process

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Een theoretisch examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Praktijkoefeningen.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002400-003

Enroll in this trainingSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem Belgium
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem Belgium
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem Belgium
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem Belgium
Details of the training session selected :
Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • 02/09/24 08:00 → 04/09/24 17:30
  Seris Academy - Diegem (01) 12 places remaining
 • 27/01/25 08:00 → 29/01/25 17:30
  Seris Academy - Diegem (01) 12 places remaining
 • 26/05/25 08:00 → 28/05/25 17:30
  Seris Academy - Diegem (01) 12 places remaining
 • 22/09/25 08:00 → 24/09/25 17:30
  Seris Academy - Diegem (01) 12 places remaining