Formation Havenbewaking

Havenbewaking

Description

De opleiding tot het bekomen van het`bekwaamheidsattest bewakingsagent - havenbewaking' omvat 16 lesuren bestaande uit volgende vakken:
1. Kennis van de haven als werkomgeving: 4 lesuren;
2. Security in de haven: 4 lesuren;
3. Bewakingsmethodes en - technieken in de haven: 8 lesuren.

Public visé

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – havenbewaking’. 

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor de bewakingsagenten die volgende activiteiten uitoefenen op werkposten die een havenfaciliteit uitmaken: 

 • Statische bewaking
 • Mobiele bewaking
 • Doorzoeken van roerende of onroerende goederen
 • Het toezicht op en de controle van personen
Pré-requis

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.  

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:  

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv’ van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort). 

Voor deze opleiding dient u ingeschreven te worden door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe u behoort en de identificatiekaart van desbetreffende onderneming kunnen voorleggen.

Modalités pédagogiques

Dit opleidingsonderdeel bestaat een theoretisch gedeelde en praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte omvat een table top oefening waarbinnen verschillende scenario's worden voorgelegd en waarop binnen kleine groepjes gezocht wordt naar een correcte reactie.

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

Modalités d'évaluation et de suivi

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van: 

 • Een theoretisch examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Praktijkoefeningen.

M'inscrire à la formation

Détail des horaires : du 24/01/19 à 08h00 au 25/01/19 à 17h30
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne.
 • Durée : 17h
 • Catégorie : Bewaking / Gardiennage
 • Prix : 565,00 €
Prochaines Sessions :
 • 24/01 08h00 → 25/01 17h30
  Diegem
 • 21/03 08h00 → 22/03 17h30
  Diegem
 • 23/05 08h00 → 24/05 17h30
  Diegem
 • 20/06 08h00 → 21/06 17h30
  Diegem
 • 19/09 08h00 → 20/09 17h30
  Diegem

This site uses cookies to ensure your comfort of navigation, to make visits statistics. By continuing your navigation, you accept its use.

X