Formation Vaststelling materiële feiten - controle betalend parkeren

Vaststelling materiële feiten - controle betalend parkeren

Description

De opleiding tot het bekomen van het attest
'bekwaamheidsattest bewakingsagent - vaststelling materiële feiten - controle betalend parkeren' betreft 16 lesuren bestaande uit volgende vakken: 

1. Toegepaste wetgeving betreffende de controle op betalend parkeren: 4 lesuren;
2. Procedures betreffende controle op betalend parkeren en de controle op geldigheid van parkeerbewijzen: 4 lesuren;
3. Conflicthantering bij de controle op betalend parkeren: 8 lesuren.

Public visé

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – vaststelling materiële feiten - controle betalend parkeren’. 

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor de bewakingsagenten die de activiteit van het 'verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie' zoals omschreven in de wet private en bijzondere veiligheid wensen uit te oefenen.

Pré-requis

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.  

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:  

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv’ van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

Modalités d'évaluation et de suivi

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van: 

 • Een theoretisch examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Praktische oefeningen met betrekking tot het betaald parkeren

M'inscrire à la formation

Détail des horaires : du 14/02/19 à 08h00 au 15/02/19 à 17h30
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne.
 • Durée : 17h
 • Catégorie : Bewaking / Gardiennage
 • Prix : 530,00 €
Prochaines Sessions :
 • 14/02 08h00 → 15/02 17h30
  Diegem
 • 16/05 08h00 → 17/05 17h30
  Diegem
 • 10/10 08h00 → 11/10 17h30
  Diegem

This site uses cookies to ensure your comfort of navigation, to make visits statistics. By continuing your navigation, you accept its use.

X