SERIS Academy - Vaststelling materiële feiten - controle bet...

Vaststelling materiële feiten - controle betalend parkeren

Dernière mise à jour : 08/03/2023

Public visé

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – vaststelling materiële feiten - controle betalend parkeren'.

 

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor de bewakingsagenten die de activiteit van het 'verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie' zoals omschreven in de wet private en bijzondere veiligheid wensen uit te oefenen.

Description

De opleiding tot het bekomen van het attest

'bekwaamheidsattest bewakingsagent - vaststelling materiële feiten - controle betalend parkeren' betreft 16 lesuren bestaande uit volgende vakken:

 

1. Toegepaste wetgeving betreffende de controle op betalend parkeren: 4 lesuren;

2. Procedures betreffende controle op betalend parkeren en de controle op geldigheid van parkeerbewijzen: 4 lesuren;

3. Conflicthantering bij de controle op betalend parkeren: 8 lesuren.

Prérequis

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Modalités d'évaluation et de suivi

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Een theoretisch examen georganiseerd door SERIS Academy.
 • Praktische oefeningen met betrekking tot het betaald parkeren

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002400-002

M'inscrire à la formation

Lieu(x) :

Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Détail des horaires :
Ajouter au panier

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Prochaines Sessions

 • 06/06/23 08:00 → 07/06/23 17:30
  Diegem 15 places restantes
 • 19/10/23 08:00 → 20/10/23 17:30
  Diegem 15 places restantes
 • 06/12/23 08:00 → 07/12/23 17:30
  Diegem 15 places restantes