SERIS Academy - Bijscholingscursus leidinggevend personeel v...

Bijscholingscursus leidinggevend personeel van beveiligingsondernemingen

Laatste update : 30/04/2021

Doelpubliek
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘getuigschrift van bijscholingscursus van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming'.

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 17 december 1990, wettelijke verplichte om de vernieuwing van het ‘certificaat van opleiding van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming' voor een nieuwe periode van vijf jaar te kunnen bekomen en dient binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van voornoemd certificaat gevolgd te worden.
Omschrijving
Deze opleiding is opgebouwd uit 6 lesuren en omvat volgende opleidingsonderdelen:
 • Recht (meer bepaald evolutie van de wetgeving en van de reglementering van de sector) : 3 uren
 • Praktische oefeningen : 3 uren
Modaliteiten van evaluatie en opvolging
Aan deze bijscholing is geen evaluatie gekoppeld. 
Pedagogische middelen en ondersteuning
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-1001283-003

Zich inschrijven

Plaats :
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Plan details :
Toevoegen aan winkelwagen
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Session sélectionnée
 • 09/04/21 09:00 → 15:30
  Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
  6 plaatsen beschikbaar
 • Détails :

  09/04/21 : 09:00 → 12:00
  12:30 → 15:30
Volgende sessies
 • 25/11/21 09:00 → 15:30 Diegem 14 plaatsen beschikbaar