SERIS Academy - Bescherming van personen

Bescherming van personen

Laatste update : 27/02/2023

Doelpubliek

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - bescherming van personen'.

 

Het betreft een opleiding die wettelijk verplicht is om de activiteit 'bescherming van personen' zoals omschreven in de wet private en bijzondere veiligheid uit te kunnen oefenen als bewakingsagent.

Omschrijving

visuel

De opleiding tot het bekomen van het 'bekwaamheidsattest bewakingsagent - bescherming van personen' omvat 52 lesuren bestaande uit volgende vakken:

 

1. Toegepaste wetgeving betreffende bescherming van personen: 3 lesuren;

2. Organisatie van de publieke veiligheidsdiensten: 1 lesuur;

3. Veiligheidsanalyse en opbouw van de beveiliging: 16 lesuren;

4. Formaties en procedures bij bescherming van personen: 12 lesuren;

5. Personenbescherming met wagens: 12 lesuren;

6. Afschermingstechnieken: 8 lesuren.

Voorafgaandelijk noodzakelijk

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent
 • Attest psychotechnisch onderzoek

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

 

Opgelet: Voor deze opleiding dient u ingeschreven te worden door de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe u behoort en de identificatiekaart van desbetreffende onderneming kunnen voorleggen.

Pedagogische modaliteiten

Tijdens deze opleiding wordt de nadruk gelegd op praktische oefeningen. Elk onderdeel wordt voorafgegaan door een kort theoretisch onderdeel, waarna we onmiddellijk aan de slag gaan met concrete cases, oefeningen en rollenspelen.

 

Tijdens deze opleiding wordt professioneel materiaal ter beschikking gesteld voor gebruik tijdens de oefeningen (wagens, radio's, oortjes, .. ).

 

Theoretisch wordt de opleiding ondersteund met het handboek 'Close protection' van Richard J. Aitch. Elke deelnemer ontvangt hiervan een exemplaar.

Modaliteiten van evaluatie en opvolging

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Een praktische geïntegreerde oefening op de laatste dag van de opleiding.
 • Een theoretisch examen georganiseerd door SERIS Academy.

Pedagogische middelen en ondersteuning

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002395

Zich inschrijvenSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
IBIS Zeebrugge - Kustlaan 99 8380 Zeebrugge
Mandescircuit - Mandesweg 8770 Ingelmunster
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
IBIS Zeebrugge - Kustlaan 99 8380 Zeebrugge
Mandescircuit - Mandesweg 8770 Ingelmunster
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
IBIS Zeebrugge - Kustlaan 99 8380 Zeebrugge
Mandescircuit - Mandesweg 8770 Ingelmunster
Details van de slots van de geselecteerde sessie :
Toevoegen aan winkelwagen

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Volgende sessies

 • 04/12/23 08:00 → 12/12/23 10:00
  Diegem,
  Zeebrugge (08),
  Ingelmunster (08) 15 plaatsen beschikbaar
 • 22/04/24 08:00 → 30/04/24 10:00
  Diegem,
  Zeebrugge (08),
  Ingelmunster (08) 15 plaatsen beschikbaar
 • 09/12/24 08:00 → 17/12/24 10:00
  Diegem,
  Zeebrugge (08),
  Ingelmunster (08) 15 plaatsen beschikbaar