SERIS Academy - Port Facility Security Officer

Port Facility Security Officer

Laatste update : 18/10/2022

Doelpubliek

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het attest "Port Facility Security Officer" (PFSO) die verplicht is om te werken als PFSO in een ISPS-havenfaciliteit.

 

Dit attest is erkend door FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

Deze opleiding betreft, zoals omschreven in de EU verordening 725/2004, personen die aangesteld zijn als verantwoordelijke voor ontwikkeling, uitvoering, herziening en onderhoud van het havenfaciliteitsveiligheidsplan, en die de contacten moeten onderhouden met de scheepsveiligheidsbeambten en de overheid.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding van 20 lesuren komen volgende onderwerpen aan bod:

 - Achtergrond, internationale regelgeving, definities en autoriteiten

- Stappen PFSA naar PFSP, overige diensten, toezicht en handhaving, mogelijke dreigingen, risicobeoordelingsmethodieken

- Dreigingen, dreigings-analyse, structuur en inhoud PFSP, beveiligingsmethoden en -techniek

- Controles en inspectie, identiteitscontrole, situationeel bewustzijn, hulpdiensten, security oefeningen

Pedagogische doelstellingen

Als resultaat van de basisopleiding worden deelnemers geacht kennis te hebben van de onderwerpen als genoemd in artikel 18.1 van deel B van EU verordening 725/2004. Deze zijn:

 

 • Veiligheidsadministratie;
 • Van toepassing zijnde internationale conventies, codes en aanbevelingen, overheidswetgeving en -voorschriften, waaronder:
  • Solas, isps-code en eu verordening 725/2004
  • Belgisch scheepvaartwetboek
  • Wet bescherming persoonsgegevens & camerawet
 • Verantwoordelijkheden en functies van relevante overheidsorganisaties;
 • Methodiek voor de beoordeling van de veiligheid van de havenfaciliteit;
 • Onderzoeks- en inspectiemethoden voor scheepsveiligheid en veiligheid van de havenfaciliteit;
 • Scheeps- en havenactiviteiten en -voorwaarden;
 • Veiligheidsmaatregelen voor het schip en de havenfaciliteit;
 • Paraatheid en reacties in noodsituaties, en voorzorgsmaatregelen;
 • Instructiemethoden voor veiligheidstraining en -scholing, waaronder veiligheidsmaatregelen en -procedures;
 • Omgang met gevoelige informatie met betrekking tot de veiligheid en de communicatie met betrekking tot de veiligheid;
 • Kennis van huidige bedreigingen met betrekking tot de veiligheid en patronen daarin;
 • Herkenning en opsporing van wapens, gevaarlijke stoffen en apparatuur;
 • Herkenning van de kenmerken en gedragspatronen van personen die de veiligheid kunnen bedreigen, zonder daarbij te discrimineren;
 • Technieken die worden gehanteerd om veiligheidsmaatregelen te ontduiken;
 • Veiligheidsapparatuur en -systemen, en de beperkingen van hun functies;
 • Methoden voor controle, inspectie, bewaking en toezicht;
 • Methoden voor het fouilleren en doorzoeken en voor onopvallende inspectie;
 • Veiligheidsoefeningen, waaronder oefeningen met schepen;
 • Beoordeling van veiligheidsoefeningen.

Voorafgaandelijk noodzakelijk

Voor het deelnemen aan de cursus PFSO geldt geen minimum eis.

Pedagogische modaliteiten

Deze cursus wordt gegeven over een periode van ten minste vijf dagdelen (of twee hele dagen plus één dagdeel), inclusief examen.

 

Deze cursus kan zowel klassikaal of via afstand gegeven worden.

 

De opleiding is ondersteund door een specifiek handboek gebaseerd op EU verordening 725/2004 en het Belgische Scheepvaartwetboek.

Modaliteiten van evaluatie en opvolging

Wat de modaliteiten van het examen betreft wordt enerzijds gebruik gemaakt van een permanente evaluatie tijdens het verloop van de cursus bij de praktische oefeningen en integratieoefeningen. Daarnaast zal op het einde van de cursus een examen afgenomen worden, welke uit een praktische proef en multiple choices vragen zal bestaan.

Pedagogische middelen en ondersteuning

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002409-001

Zich inschrijvenSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Details van de slots van de geselecteerde sessie :
Toevoegen aan winkelwagen

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Volgende sessies

 • 22/05/24 08:00 → 24/05/24 12:00
  Diegem