Covid19 - De SERIS Groep gemobiliseerd om de continuïteit van de veiligheid te behouden

Covid19 - De SERIS Groep gemobiliseerd om de continuïteit van de veiligheid te behouden
Maart 2020

Om deze ongekende crisis het hoofd te bieden, worden de SERIS-teams uit alle landen meer dan ooit gemobiliseerd om de veiligheid van sites en de bescherming van mensen te waarborgen. Bedrijfscontinuïteitsplannen zijn aanwezig binnen onze verschillende organisaties en onze teams worden voortdurend gemobiliseerd om onze werkwijze zo snel als nodig aan te passen.

Alle regelingen zijn getroffen zodat onze teams de geldende aanbevelingen en de specifieke instructies, die in het belang zijn van iedereen, strikt toepassen en naleven.

Onze missie in deze context is meer dan ooit cruciaal.

Een grote dank aan al onze medewerkers voor hun opmerkelijke inzet en mobilisatie, zowel op het terrein als in de structuur, om het behoud van de voedsel-, gezondheids- en economische activiteiten in alle landen waar we aanwezig zijn te verzekeren.

Solidariteit is essentieel en ieders mobilisatie is nodig om samen uit deze crisis te komen. Dank aan allen om samen met onze teams toe te zien op het respect van de zo best mogelijke hygiënische voorzorgsmaatregels en nodige afstandsmaatregelen.

Allen samen!