SERIS Technology verlengt haar certificaten

September 2021

SERIS Technology verlengt haar certificaten en staat daarmee zwart op wit garant voor een hoge kwaliteit

In februari van dit jaar behaalden onze afdelingen Security, Academy en Monitoring nog het certificaat ISO 9001:2015 voor een periode van drie jaar. SERIS Technology beschikte reeds over drie ISO-certificaten, en kreeg vandaag het bericht dat deze de komende jaren weer zullen worden verlengd. Deze verlening komt er na een grondige audit van DNV, één van de belangrijkste certificatie-instellingen ter wereld.

 

 

Concreet beschikt SERIS Technology de komende drie jaar over deze certificaten:

 

ISO 9001:2015

Het ISO9001:2015 certificaat staat voor de erkenning van het managementsysteem op vlak van kwaliteit volgens de norm ISO9001. De managementnorm ISO 9001 eist van organisaties dat ze hun processen beschrijven, analyseren, meten en continu verbeteren volgens een procesmatige aanpak. Kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar is aanwezig op alle niveau’s van een onderneming.

> Download het certificaat.

 

ISO 14001:2015

Dit certificaat toont aan dat SERIS Technology over een milieumanagementsysteem beschikt volgens de norm 14001. Dit systeem richt zich op het beheersen en verbeteren van de milieuprestaties via een procesmatige aanpak.

> Download het certificaat.

 

VCA** 2017/6.0

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en heeft als doel om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Wanneer een opdrachtgever beroep doet op een aannemer die over een VCA certificaat beschikt, dan weet hij dat het ingehuurd bedrijf werkt volgens de voorziene veiligheidsprocedures en conform is met alle eisen die in de checklist zijn opgenomen. In 2018 werd een nieuwe en strengere versie van de VCA uitgebracht. Bedrijven hadden 3 jaar de tijd om zich conform te stellen met deze nieuwe versie, en daar zijn we met SERIS Technology dus in geslaagd.

> Download het certificaat.

 

We take care. Het is onze baseline en deze certificaten dragen die boodschap mee uit.

 

Het feit dat deze certificaten worden verlengd toont aan dat SERIS constant investeert in innovatie, duurzaamheid, veiligheid en procesoptimalisatie algemeen. Het is voor onze klanten een kwaliteitsgarantie van onze geleverde diensten.