Social distancing solutions

Social distancing oplossingen op maat

Situaties waarin het nodig is om een veilige afstand van elkaar te behouden zullen deel gaan uitmaken van onze toekomst. Een pandemie kan plots de kop opsteken, en in dat geval is het nodig om adequaat te reageren. 
SERIS heeft daarom social distancing oplossingen uitgewerkt die op maat kunnen worden ingezet. Oplossingen waarin al onze afdelingen betrokken zijn. Door de complementariteit van de verschillende diensten vormen ze samen een total security concept dat ook voor het handhaven van een veilige afstand voor personen in verschillende situaties toegepast kan worden. 

 

Intelligente toegangscontrole*

Via technologische hulpmiddelen kan de toegangscontrole zodanig worden geregeld dat de verspreiding van een eventueel virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Dit gaat van het bijhouden van het aantal personen ten opzichte van de beschikbare ruimte tot het controleren op bepaalde kenmerken en het traceren van de contacten die een bepaald persoon heeft gehad. Wanneer het nodig is worden aanwezige bewakingsagenten ingeschakeld om
actie te ondernemen. 
 

Real-time bezetting 
 • Tellen van aantal personen aanwezig (in & out)
 • Automatisch afsluiten of openen van toegangsdeuren
 • Melding via groen of rood scherm
 • Automatisatie voor rapporten, meldingen,...
   
Temperatuurscontrole
 • Detectie verhoogde lichaamstemperatuur
 • Zowel free flow als individueel
 • Melding via groen of rood scherm
 • Automatisatie voor toegang, meldingen,...
   
Mondmasker detectie
 • Gezichtsscreening
 • Detectie of er een beschermingsmasker wordt gedragen ja of neen
 • Signaal voor bewakingsagenten in geval van problemen

   
Wachtrij detectie
 • Detectie lengte wachtrij 
 • Detectie social distancing personen in de wachtrij
 • Signaal voor bewakingsagenten wanneer er moet worden ingegrepen

   
Contact tracing & tracking
 • Volgen van personen via cameranetwerk
 • Aanwijzen van concrete contacten in geval verdere opvolging wenselijk is

   
Crowd Control
 • Monitoren van stranden, pleinen, winkelstraten, shopping centra en bedrijfsruimtes
 • Detectie van groepsvorming
 • Melding via auditieve boodschappen, rapportering

 

Technologisch materiaal 

Technologische middelen voor bovenvermelde verwezenlijkingen bestaan uit:

 • Contactloze toegangscontrolemiddelen
 • Intelligente netwerkcamera’s (On the Edge – Centraal) - al dan niet thermisch of een combinatie
 • Video Management Systemen (VMS)
 • Video Content Analyse (VCA)
 • Referentie punten (o.a. black body)
 • Visuele en auditieve feedback (digital signage)
 • Maatwerk, naargelang uw noden en omvang

 

Wil u uw onderneming beschermen en de social distancing in stand houden wanneer de overheid dit van u vraagt?  

Contacteer
ons voor een oplossing op maat via :

SERIS Technology                         
tel +32 (0)16 68 98 68 of per mail 

SERIS Security
tel +32 (0)2 254 28 11 of per mail


*Het gebruik en de toepassing van deze systemen dient te gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.