Formation Emergency Casualty Care - Nederlandstalig

Emergency Casualty Care - Nederlandstalig

Description

Deze opleiding bestaat uit volgende opleidingsonderdelen: 

 • Traumatologie: eigenschappen van steekwapens, vuurwapens en explosies
 • Ballistiek: de principes van caviteitsvorming bij vuurwapens
 • De beschrijving en toelichting van de erkende “preventable deaths” (massieve bloeding, luchtwegobstructie, pneumothorax)
 • Benadering van een klassieke noodsituatie versus een “high risk” noodsituatie (vb. active shooter, suicide attack, improvised explosive device, ongeval)
 • Evacuatie technieken van een gekwetste
 • De verschillende fases voor benaderen van een gekwetste
 • Beschrijving, demonstratie en uitvoering van het “MARCH”-protocol
 • Presentatie en praktische toelichting van de individuele eerste hulp kit
 • Geleide praktische simulaties

Deze opleiding wordt ondersteund met praktische oefeningen en cases om ervoor te zorgen dat u na de opleiding onmiddellijk aan de slag kan met wat u geleerd hebt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding voor de praktische oefeningen het nodige oefenmateriaal voorzien.

Objectifs pédagogiques

Bij zware bloedingen ten gevolge van een ernstig ongeval, een aanslag, ontploffing,... volstaan de basistechnieken van de klassieke EHBO opleidingen niet. 

Wil je ook op dergelijke gebeurtenissen voorbereid zijn en ben je klaar om het leven te redden van een collega, klant of bezoeker ?

Public visé

Mensen in levensgevaar redden is een collectieve verantwoordelijkheid. Deze opleiding richt zich dus tot iedereen die in alle omstandigheden wenst klaar te staan om de eerste cruciale zorgen toe te dienen.

Pré-requis

Een voorkennis van eerstehulpverlening is aangewezen.

Modalités pédagogiques

Het gebruikmateriaal om te gebruiken binnen uw onderneming kan hier aangekocht worden.

Moyens et supports pédagogiques

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

M'inscrire à la formation

Détail des horaires : le 04/01/19 de 08h00 à 16h30
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne.
Prochaines Sessions :
 • 04/01 08h00 → 04/01 16h30
 • 08/02 08h00 → 08/02 16h30
 • 08/03 08h00 → 08/03 16h30
 • 08/04 08h00 → 08/04 16h30
 • 10/05 08h00 → 10/05 16h30

This site uses cookies to ensure your comfort of navigation, to make visits statistics. By continuing your navigation, you accept its use.

X