Bijscholing leidinggevend personeel

Bijscholing leidinggevend personeel

Description
Tijdens deze bijscholing van 16 lesuren komen volgende onderwerpen aan bod:
 • In de afgelopen vijf jaar ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagenten en hun leidinggevenden
 • Toepassing van deze wetgeving in de praktijk
 • Beantwoorden van ontstane vragen omtrent de toepassing van de regelgeving

Alle bovenstaande onderdelen worden op interactieve wijze verzorgd met concrete, realistische en actuele voorbeelden.
Public visé
Deze bijscholing stelt tot doel het behalen van het ‘bijscholingattest leidinggevend personeel’ en het leidinggevend personeel de wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar te duiden en op interactieve wijze leren toe te passen in de praktijk.

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijk verplichte opleiding voor de aanvraag of heraanvraag van de identificatiekaart en dient afgeleverd te zijn tijdens de periode van twee jaar die de (her)aanvraag van een identificatiekaart voorafging.
Pré-requis
Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv’ van minder dan 6 maand oud
 • Bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende (type A); operationeel leidinggevende (type B) of; commercieel vertegenwoordiger

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
Modalités d'évaluation et de suivi
Aan deze bijscholing is geen examen gekoppeld.

M'inscrire à la formation

Détail des horaires : le 15/10/19 de 08h00 à 16h30, le 17/10/19 de 08h00 à 16h30
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
 • Durée : 16h
 • Catégorie : Bewaking / Gardiennage
 • Prix : 385,00 €
Prochaines Sessions :
 • 15/10 08h00 → 17/10 16h30
  Diegem

This site uses cookies to ensure your comfort of navigation, to make visits statistics. By continuing your navigation, you accept its use.