SERIS Academy - Bijscholing leidinggevend personeel

Bijscholing leidinggevend personeel

Last updated : 27/02/2023

Intended audience

Deze bijscholing stelt tot doel het behalen van het ‘bijscholingattest leidinggevend personeel' en het leidinggevend personeel de wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar te duiden en op interactieve wijze leren toe te passen in de praktijk.

 

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijk verplichte opleiding voor de aanvraag of heraanvraag van de identificatiekaart en dient afgeleverd te zijn tijdens de periode van twee jaar die de (her)aanvraag van een identificatiekaart voorafging.

 

Opgelet: Personen met een attest leidinggevende type A of B dienden voor 15 april 2019 attest bijscholing nieuwe wet te hebben bekomen (voor personen die deze opleiding niet volgden, geldt dat ze niet langer voldoen aan de opleidingsvereisten voor het leidinggevend personeel, zij dienen de volledige opleiding opnieuw met succes te volgen).

 

Personen die beschikken over de nieuwe opleiding leidinggevend personeel (strategisch of operationeel leidinggevende, opleiding aangevat vanaf september 2018), zijn de eerste 5 jaar na het bekomen van dit attest, vrijgesteld van bijscholing bij de aanvraag van een nieuwe identificatiekaart.

Description

visuel

Tijdens deze bijscholing van 16 lesuren komen volgende onderwerpen aan bod:

 

 • In de afgelopen vijf jaar ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagenten en hun leidinggevenden
 • Toepassing van deze wetgeving in de praktijk
 • Beantwoorden van ontstane vragen omtrent de toepassing van de regelgeving

 

Alle bovenstaande onderdelen worden op interactieve wijze verzorgd met concrete, realistische en actuele voorbeelden.

Prerequisites

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende (type A); operationeel leidinggevende (type B) of; commercieel vertegenwoordiger

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Evaluation and monitoring process

Aan deze bijscholing is geen examen gekoppeld.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002399-005

Enroll in this trainingSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Details of the training session selected :
Add to cart

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • 12/10/23 08:00 → 13/10/23 16:30
  Diegem 14 places remaining
 • 18/01/24 08:00 → 19/01/24 16:30
  Diegem 25 places remaining
 • 13/06/24 08:00 → 14/06/24 16:30
  Diegem 25 places remaining
 • 10/10/24 08:00 → 11/10/24 16:30
  Diegem 25 places remaining