SERIS Academy - Operationeel leidinggevende

Operationeel leidinggevende

Last updated : 26/12/2023

Intended audience

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor het operationeel leidinggevend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

 

Als operationeel leidinggevende aanziet de wetgever het leidinggevend personeelslid dat gezag uitoefent over meer dan 15 bewakingsagenten zonder dat dit verantwoordelijkheden inhoudt van een strategisch leidinggevende.

 

Opgelet: wanneer u reeds over het 'algemeen bekwaamheidsattest' bewakingsagent beschikt, kan u de opleiding volgen met vrijstellingen.

Description

Het `bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 80 lesuren met goed gevolg heeft gevolgd, bestaande uit volgende vakken :

 

 1. Organisatie van de bewakingssector: 4 lesuren
 2. Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen van de bewakingsagent : 24 lesuren
 3. Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen : 8 lesuren
 4. Veiligheids- en risicoanalyse: 8 lesuren
 5. Organisatie van de bewakingspost en het toezicht op bewakingsagenten: 16 lesuren
 6. Maatschappelijke en culturele vorming: 8 lesuren
 7. Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 4 lesuren
 8. Training aan de hand van dilemma's tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen: 8 lesuren

Prerequisites

Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

 

 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.

 

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:

 

 • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Evaluation and monitoring process

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Een examen georganiseerd door SELOR voor het onderdeel 'studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking' SELOR. Je wordt voor deze test door ons ingeschreven bij SELOR.
 • Een examen georganiseerd door SERIS Academy voor de overige opleidingsonderdelen.
 • Uitwerken van korte praktische proeven binnen verschillende opleidingsonderdelen.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-0002049

Enroll in this training

Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be