SERIS Academy - Operationeel leidinggevende (met vrijstellin...

Operationeel leidinggevende (met vrijstellingen)

Laatste update : 03/04/2024

Doelpubliek

Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor het operationeel leidinggevend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

 

Als operationeel leidinggevende aanziet de wetgever het leidinggevend personeelslid dat gezag uitoefent over meer dan 15 bewakingsagenten zonder dat dit verantwoordelijkheden inhoudt van een strategisch leidinggevende.

 

Deze verkorte versie van de opleiding 'operationeel leidinggevend personeel' is enkel toegankelijk voor deelnemers die reeds beschikken over het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent'.

 

Opgelet: wanneer u niet beschikt over het 'algemeen bekwaamheidsattest' bewakingsagent beschikt, dient u de volledige opleiding van 80 lesuren te volgen.

Omschrijving

Het `bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 32 lesuren met goed gevolg heeft gevolgd, bestaande uit volgende vakken :

 

 1. Veiligheids- en risicoanalyse: 8 lesuren
 2. Organisatie van de bewakingspost en het toezicht op bewakingsagenten: 16 lesuren
 3. Training aan de hand van dilemma's tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen: 8 lesuren

Voorafgaandelijk noodzakelijk

Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

 

 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.
 • Reeds de opleiding tot het bekomen van het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' met succes hebben gevolgd.

 

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:

 

 • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Modaliteiten van evaluatie en opvolging

Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 

 • Een examen georganiseerd door SERIS Academy voor de overige opleidingsonderdelen.
 • Uitwerken van korte praktische proeven binnen verschillende opleidingsonderdelen.

Pedagogische middelen en ondersteuning

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-0002049

Zich inschrijvenSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Details van de slots van de geselecteerde sessie :
Toevoegen aan winkelwagen

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Volgende sessies

 • 21/10/24 08:00 → 25/10/24 11:00
  Seris Academy - Diegem 12 plaatsen beschikbaar
 • 24/03/25 08:00 → 28/03/25 11:00
  Seris Academy - Diegem 20 plaatsen beschikbaar
 • 03/11/25 08:00 → 07/11/25 11:00
  Seris Academy - Diegem 20 plaatsen beschikbaar