SERIS Academy - Operationeel leidinggevende (met vrijstellin...

Operationeel leidinggevende (met vrijstellingen)

Dernière mise à jour : 21/11/2019

Public visé
Deze opleiding is een wettelijk verplichte opleiding voor het operationeel leidinggevend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

Als operationeel leidinggevende aanziet de wetgever het leidinggevend personeelslid dat gezag uitoefent over meer dan 15 bewakingsagenten zonder dat dit verantwoordelijkheden inhoudt van een strategisch leidinggevende.

Deze verkorte versie van de opleiding 'operationeel leidinggevend personeel' is enkel toegankelijk voor deelnemers die reeds beschikken over het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent'.

Opgelet: wanneer u niet beschikt over het 'algemeen bekwaamheidsattest' bewakingsagent beschikt, dient u de volledige opleiding van 80 lesuren te volgen.
Description
Het `bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende' wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 32 lesuren met goed gevolg heeft gevolgd, bestaande uit volgende vakken :

 1. Veiligheids- en risicoanalyse: 8 lesuren
 2. Organisatie van de bewakingspost en het toezicht op bewakingsagenten: 16 lesuren
 3. Training aan de hand van dilemma's tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen: 8 lesuren
Prérequis
Om te mogen deelnemen aan deze opleiding dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer.
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.
 • Reeds de opleiding tot het bekomen van het 'algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent' met succes hebben gevolgd.

Om deze toegangsvoorwaarden te controleren, dien je ons bij inschrijving volgende documenten te bezorgen:

 • Uittreksel uit het strafregister volgens art. 596 eerste lid Sv
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modalités d'évaluation et de suivi
Om te evalueren of de kandidaat op het einde van het opleidingstraject de noodzakelijke competenties heeft verworven, zullen verschillende evaluatiemomenten worden ingebouwd. Zo wordt de kandidaat geëvalueerd door middel van:

 • Een examen georganiseerd door SERIS Academy voor de overige opleidingsonderdelen.
 • Uitwerken van korte praktische proeven binnen verschillende opleidingsonderdelen.
Moyens et supports pédagogiques
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-0002049

M'inscrire à la formation

Lieu :
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Détail des horaires :
Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Prochaines Sessions
 • 22/03/21 08:00 → 26/03/21 12:00 Diegem 20 places restantes
 • 08/11/21 08:00 → 12/11/21 12:00 Diegem 20 places restantes
>