SERIS Academy - Bijscholing bewakingsagent

Bijscholing bewakingsagent

Last updated : 26/12/2023

Intended audience

Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bijscholingsattest bewakingsagent' en de agenten de wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar te duiden en op interactieve wijze leren toe te passen in de praktijk.

 

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijk verplichte opleiding voor de aanvraag of heraanvraag van de identificatiekaart en dient afgeleverd te zijn tijdens de periode van twee jaar die de (her)aanvraag van een identificatiekaart voorafging.

 

 Opgelet: Indien u geen attest 'Overgangsopleiding' (48u) in uw bezit heeft, is de bijscholing in volgende gevallen niet voldoende en moet u opnieuw een volledige basisopleiding volgen:

 

 • Als u uw attest basisopleiding na 01/01/2017 behaalde en er geen ministeriële identificatiekaart bekomen is (aangevraagd voor 01/09/2019).
 • Als u uw basisopleiding attest voor 01/01/2017 behaalde en er voor 01/09/2018 geen ministeriële identificatiekaart bekomen is.

 

 Alle gevolgde basisopleidingen na 01/09/2018 zijn perfect geldig.

Description

visuel

Tijdens deze bijscholing van 8 lesuren komen volgende onderwerpen aan bod:

 

 • In de afgelopen vijf jaar ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagenten
 • Toepassing van deze wetgeving in de praktijk
 • Beantwoorden van ontstane vragen omtrent de toepassing van de regelgeving

 

Alle bovenstaande onderdelen worden op interactieve wijze verzorgd met concrete, realistische en actuele voorbeelden.

Prerequisites

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of; beveiligd vervoer of; operator alarmcentrale of; particuliere eCall of; uitgaansmilieu of; bediening technische middelen
 • Attest psychotechnisch onderzoek

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Evaluation and monitoring process

Aan deze bijscholing is geen examen gekoppeld.

Equipment and educational materials

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002399-004

Enroll in this trainingSeris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Seris Academy - Telecomlaan 8b 1830 Diegem België
Details of the training session selected :
Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • 09/07/24 08:00 → 16:30
  Seris Academy - Diegem 14 places remaining
 • 06/08/24 08:00 → 16:30
  Seris Academy - Diegem 18 places remaining
 • 10/09/24 08:00 → 16:30
  Seris Academy - Diegem 14 places remaining
 • 26/09/24 08:00 → 16:30
  Seris Academy - Diegem 18 places remaining
 • 08/10/24 08:00 → 16:30
  Seris Academy - Diegem 16 places remaining