SERIS Academy - Bijscholing bewakingsagent

Bijscholing bewakingsagent

Dernière mise à jour : 06/03/2020

Doelpubliek
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bijscholingsattest bewakingagent' en de agenten de wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar te duiden en op interactieve wijze leren toe te passen in de praktijk.

Deze opleiding is een, volgens het K.B. van 23 mei 2018, wettelijk verplichte opleiding voor de aanvraag of heraanvraag van de identificatiekaart en dient afgeleverd te zijn tijdens de periode van twee jaar die de (her)aanvraag van een identificatiekaart voorafging.

Opgelet: als je nog nooit over een identificatiekaart beschikte en je je basisopleiding hebt gevolgd met aanvang voor 1 september 2018, informeer je dan even over de overgangsopleiding.
Omschrijving
Tijdens deze bijscholing van 8 lesuren komen volgende onderwerpen aan bod:
 
 • In de afgelopen vijf jaar ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van bewakingsagenten
 • Toepassing van deze wetgeving in de praktijk
 • Beantwoorden van ontstane vragen omtrent de toepassing van de regelgeving

Alle bovenstaande onderdelen worden op interactieve wijze verzorgd met concrete, realistische en actuele voorbeelden.
Voorafgaandelijk noodzakelijk
Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:
 
 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of; beveiligd vervoer of; operator alarmcentrale of; particuliere eCall of; uitgaansmilieu of; bediening technische middelen
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).
Modaliteiten van evaluatie en opvolging
Aan deze bijscholing is geen examen gekoppeld.
Pedagogische middelen en ondersteuning
Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-0002043-007

Inschrijven in de opleiding

Plan details :
Toevoegen aan winkelwagen
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.
Volgende sessies
 • 07/04/20 08:00 → 16:30
  Diegem 4 plaatsen beschikbaar
 • 12/05/20 08:00 → 16:30
  Diegem 10 plaatsen beschikbaar
 • 09/06/20 08:00 → 16:30
  Diegem 12 plaatsen beschikbaar
 • 07/07/20 08:00 → 16:30
  Diegem 19 plaatsen beschikbaar
 • 11/08/20 08:00 → 16:30
  Diegem 18 plaatsen beschikbaar

Deze website maakt gebruik van cookies om uw navigatiemogelijkheden te garanderen, om bezoekers statistieken te realiseren. Door verder te navigeren, gaat u akkoord met het gebruik hiervan.