SERIS Academy - Bijscholing Port Facility Security Officer

Bijscholing Port Facility Security Officer

Dernière mise à jour : 16/09/2021

Public visé
Deze opleiding stelt tot doel het behalen van het ‘bijscholingsattest Port Facility Security Officer' en de deelnemers de wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar te duiden en op interactieve wijze leren toe te passen in de praktijk.

Dit attest is erkend door FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze opleiding betreft, zoals omschreven in de EU verordening 725/2004, personen die aangesteld zijn als verantwoordelijke voor ontwikkeling, uitvoering, herziening en onderhoud van het havenfaciliteitsveiligheidsplan, en die de contacten moeten onderhouden met de scheepsveiligheidsbeambten en de overheid.
Description
Tijdens deze opleiding van 6 lesuren komen volgende onderwerpen aan bod:
- Wetswijzigingen
- Potentiële nieuwe dreigingen en criminaliteit
Objectifs de la formation
Als resultaat van de bijscholing worden deelnemers geacht kennis te hebben van de onderwerpen als genoemd in artikel 18.1 van deel B van EU verordening 725/2004. Deze zijn:
 
 • Veiligheidsadministratie;
 • Van toepassing zijnde internationale conventies, codes en aanbevelingen, overheidswetgeving en -voorschriften, waaronder:
 • [list]
 • Solas, isps-code en eu verordening 725/2004
 • Belgisch scheepvaartwetboek
 • Wet bescherming persoonsgegevens & camerawet
 • Verantwoordelijkheden en functies van relevante overheidsorganisaties;
 • Methodiek voor de beoordeling van de veiligheid van de havenfaciliteit;
 • Onderzoeks- en inspectiemethoden voor scheepsveiligheid en veiligheid van de havenfaciliteit;
 • Scheeps- en havenactiviteiten en -voorwaarden;
 • Veiligheidsmaatregelen voor het schip en de havenfaciliteit;
 • Paraatheid en reacties in noodsituaties, en voorzorgsmaatregelen;
 • Instructiemethoden voor veiligheidstraining en -scholing, waaronder veiligheidsmaatregelen en -procedures;
 • Omgang met gevoelige informatie met betrekking tot de veiligheid en de communicatie met betrekking tot de veiligheid;
 • Kennis van huidige bedreigingen met betrekking tot de veiligheid en patronen daarin;
 • Herkenning en opsporing van wapens, gevaarlijke stoffen en apparatuur;
 • Herkenning van de kenmerken en gedragspatronen van personen die de veiligheid kunnen bedreigen, zonder daarbij te discrimineren;
 • Technieken die worden gehanteerd om veiligheidsmaatregelen te ontduiken;
 • Veiligheidsapparatuur en -systemen, en de beperkingen van hun functies;
 • Methoden voor controle, inspectie, bewaking en toezicht;
 • Methoden voor het fouilleren en doorzoeken en voor onopvallende inspectie;
 • Veiligheidsoefeningen, waaronder oefeningen met schepen;
 • Beoordeling van veiligheidsoefeningen.
 • [/list]
  Prérequis
  Om deel te nemen aan deze opleiding moet men reeds beschikken over een basisattest Port Facility Security Officer.
  Modalités pédagogiques
  Deze cursus wordt gegeven over een periode van ten minste 2 dagdelen (of één volledige dag).

  Deze cursus kan zowel klassikaal of via afstand gegeven worden.

  De opleiding is ondersteund door een specifiek handboek gebaseerd op EU verordening 725/2004 en het Belgische Scheepvaartwetboek. 
  Modalités d'évaluation et de suivi
  Aan deze bijscholing is geen examen gekoppeld.
   
  Moyens et supports pédagogiques
  Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

  M'inscrire à la formation

  Lieu(x) :

  Antwerp Yacht Club - Thonetlaan 133 2050 Antwerpen
  Détail des horaires :
  Ajouter au panier
  Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

  Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

  Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
   
  Prochaines Sessions
  • 27/10/21 09:00 → 15:30 Présentiel Antwerpen