SERIS Academy - Analyse x-ray beelden

Analyse x-ray beelden

Last updated : 18/10/2022

Intended audience

Deze opleiding heeft als doelpubliek bewakingsagenten die zullen ingezet worden voor het interpreteren van beelden van apparaten die door middel van röntgenstralen goederen en de inhoud ervan tot beelden verwerken om gevaarlijke voorwerpen of stoffen te detecteren.

Description

Deze opleiding van 32 lesuren omvat volgende hoofdstukken:

 

 • Kennis van de dreiging
 • Basisprincipes met betrekking tot straling
 • Werking en gebruik van het X-Ray apparaat
 • Interpretatie van X-Ray beelden en het herkennen van dreigingen
 • Basismethodiek met betrekking tot de afhandeling van de controle (in combinatie met metaaldetectiepoorten en de magnetometer)
 • Interactie met de gecontroleerde

Training objectives

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers in staat te stellen X-Ray beelden op een correcte, efficiënte

en effectieve manier te analyseren.

Prerequisites

Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

 

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:

 

 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of; beveiligd vervoer
 • Attest psychotechnisch onderzoek

 

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

 

Medische voorwaarde: afwezigheid van visuele aandoeningen die het onderscheiden van kleuren moeilijk of onmogelijk maakt.

Equipment and educational materials

Deze opleiding wordt ondersteund met hoogrealistisch didactisch materiaal en praktische oefeningen via

performante trainingssoftware ontwikkeld door de ‘University of Applied Sciences and Arts Northwestern

Switzerland', ‘University of Zurich' en ‘Applied Psychological Science Solutions'.

 

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.

RegistratienummerVOV

ODB-1002411-001

Enroll in this training

Add to cart

De prijzen die hierboven worden getoond zijn geldig voor inschrijvingen binnen het lopende kalenderjaar.

 

Les prix mentionné ci-dessous sont valable pour des inscriptions dans les formations de cette année calendrier.

 

Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

 

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

 

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.

Upcoming Training Sessions

 • Momenteel is deze opleiding niet beschikbaar in ons open aanbod. Indien u de opleidingsverantwoordelijke bent van uw bedrijf, kan u ons contacteren om een opleiding op maat te organiseren.

   

  Contacteer ons op 02/745 37 12 of via information.academy@seris.be

   

  __

   

  Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en interne dans votre entreprise.

   

  Contactez-nous au 02/745 37 12 ou par information.academy@seris.be