SERIS Academy - Analyse x-ray beelden

Analyse x-ray beelden

Dernière mise à jour : 14/07/2021

Public visé
Deze opleiding heeft als doelpubliek bewakingsagenten die zullen ingezet worden voor het interpreteren van beelden van apparaten die door middel van röntgenstralen goederen en de inhoud ervan tot beelden verwerken om gevaarlijke voorwerpen of stoffen te detecteren.
Description
Deze opleiding van 32 lesuren omvat volgende hoofdstukken:
 
 • Kennis van de dreiging
 • Basisprincipes met betrekking tot straling
 • Werking en gebruik van het X-Ray apparaat
 • Interpretatie van X-Ray beelden en het herkennen van dreigingen
 • Basismethodiek met betrekking tot de afhandeling van de controle (in combinatie met metaaldetectiepoorten en de magnetometer)
 • Interactie met de gecontroleerde
Objectifs de la formation
Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers in staat te stellen X-Ray beelden op een correcte, efficiënte
en effectieve manier te analyseren.
Prérequis
Om deel te nemen aan deze opleiding dient men te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in art. 9 van het K.B. van 23 mei 2018.

Ter verificatie van deze voorwaarden dienen volgende documenten overgemaakt te worden:
 
 • Uittreksel uit het strafregister conform ‘artikel 596, eerste lid Sv' van minder dan 6 maand oud
 • Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent of; beveiligd vervoer
 • Attest psychotechnisch onderzoek

Daarnaast zal bij aanvang van de opleiding gevraagd worden een identiteitsdocument voor te leggen (identiteitskaart of internationaal paspoort).

Medische voorwaarde: afwezigheid van visuele aandoeningen die het onderscheiden van kleuren moeilijk of onmogelijk maakt.
Moyens et supports pédagogiques
Deze opleiding wordt ondersteund met hoogrealistisch didactisch materiaal en praktische oefeningen via
performante trainingssoftware ontwikkeld door de ‘University of Applied Sciences and Arts Northwestern
Switzerland', ‘University of Zurich' en ‘Applied Psychological Science Solutions'.

Binnen ons opleidingscentrum hechten we veel belang aan persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Gedurende het volledige opleidingstraject staan onze lesgevers garant voor interactieve, praktijk-en resultaatgerichte opleidingsdagen. Daarnaast staat ons didactisch en inhoudelijk team van criminologen en onze ondersteunende diensten elke dag ter beschikking voor verdere vragen of begeleiding. Gezien de situering van deze diensten in onze gebouwen en de betrokkenheid van deze medewerkers bij uw opleidingstraject, garanderen wij u hun toegankelijkheid als laagdrempelig aanspreekpunt.
RegistratienummerVOV
ODB-0002050

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier
Indien in een offerte andere prijzen werden overeengekomen, worden deze toegepast op de factuur, ook na online inschrijving. Alle prijzen zijn steeds excl. BTW.

Si d'autres prix ont été convenus dans une offre, ceux-ci seront appliqués à la facture, même après l'inscription en ligne. Tous les prix sont hors TVA.

Onze nummer als dienstverlener KMO Portefeuille is DV.O107117 op naam van SBD NV. Aanvragen voor KMO Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de opleiding. Prijzen en opleidingsuren zijn vindbaar op onze online catalogus. U vindt hier de voorwaarden om een terechte aanvraag in te dienen.
Prochaines Sessions
 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.
  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.